Un proiect pentru contractarea şi/sau garantarea unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 135,9 milioane lei, cu o perioadă de maturitate de până la 10 ani, va fi dezbătut în şedinţa de pe 2 iunie a Consiliului General al Capitalei.

Contractarea şi/sau garantarea finanţării rambursabile se face pentru: realizarea unor investiţii publice de interes local (100 de milioane de lei) şi pentru refinanţarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2021, aferente finanţărilor rambursabile contractate direct de Municipiul Bucureşti.

Investiţiile publice vizate sunt: Penetraţie Prelungirea Ghencea-Domneşti şi Supralărgire Bd. Ghencea (35 de milioane de lei), Pasaj Doamna Ghica (35 de milioane de lei), reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti – şapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km (30 de milioane de lei).

Potrivit proiectului, se împuterniceşte primarul general să negocieze şi să semneze termenii şi condiţiile finanţărilor rambursabile.

În raportul de specialitate se arată că pentru buna desfăşurare a lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare este necesară asigurarea unui flux de lichiditate care să acopere sumele scadente la plată, permiţând astfel respectarea graficelor de execuţie.

În ce priveşte proiectele de infrastructură rutieră, se argumentează că pentru buna desfăşurare a acestora este necesară asigurarea unui flux de lichidităţi în vederea respectării obligaţiilor contractuale ale Municipiului Bucureşti, precum şi a graficelor de execuţie asumate de către antreprenori.

„În acest sens, este necesar să se respecte atât termenele de plată, pentru evitarea înregistrării de penalităţi în cazul neachitării facturilor la termenele contractuale, cât şi graficul de lucrări planificat”, prevede documentul. AGERPRES