Primăria Capitalei va acorda un stimulent de 1.000 de lei lunar copiilor cu handicap

Un stimulent financiar în cuantum de 1.000 de lei va fi acordat lunar copiilor cu handicap care au domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului București, conform unei hotărâri adoptate, pe 19 iulie, de Consiliul general al Capitalei. Sumele vor fi acordate de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB).

Actele necesare obținerii acestui stimulent, printre care se numără certificatul de naștere și actul de identitate al copilului (pentru cei peste 14 ani), actul de identitate al reprezentantului legal și al celuilalt părinte, certificatul de încadrare în grad de handicap se vor prezenta în original și vor fi scanate și procesate informatic prin grija salariaților DGASMB.

Stimulentul se va acorda doar copiilor până la 18 ani, “sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local”. DGASMB va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Stimulentul se va acorda doar prin virament bancar.

În expunerea de motive sunt invocate prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, conform căreia autoritățile administrației publice locale sunt obligate să intervină pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

În același document sunt citate datele statistice furnizate de către Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, potrivit cărora trimestrul I al anului 2017 erau înregistrați un număr total de 4.666 copii cu handicap, dintre care: 3.229 cu handicap grav, 914 cu handicap acccentuat, 486 cu handicap mediu și 37 cu handicap ușor.

În raportul de specialitate se mai arată că, în prezent, în conformitate cu prevederile OUG nr. 111/2010, copiii cu handicap grav beneficiază de un buget personal complementar de 106 lei, de gratuități la transport, precum și de indemnizație de însoțitor în cuantum de 1.065 de lei sau asistent personal. Copilul cu handicap accentuat beneficiază de un buget personal complementar lunar de 79 de lei și de o serie de gratuități la transport. Copilul cu handicap mediu beneficiază de un buget personal complementar lunar în cuantum de 39 de lei, iar copilul cu handicap de tip HIV/SIDA primește o alocație lunară de hrană, calculată pe baza alocației zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice.

“Ne preocupă și ne îngrijorează și pe noi situația acestor copii. În proxima ședință din august vom veni cu un proiect de hotărâre pentru persoane cu dizabilități de peste 18 ani (…) în august vom veni cu un proiect similar pentru persoanele de peste 18 ani și într-adevăr, în afară de stimulentele financiare, trebuie să fie create împreună cu ministerele de resort și alte programe naționale declinate municipal pentru aceste persoane cu nevoi speciale”, a declarat primarul general, Gabriela Firea, la ședința CGMB de miercuri.

În opinia sa, e necesar să fie create funcțiuni și accese în instituții pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. “Trebuie să creăm funcțiuni și accese nu doar în această clădire (sediul PMB n.r.), ci și în celelalte care sunt în administrarea CGMB, dar mai mult decât atât trebuie creat un program la nivel de municipiu pentru toate clădirile, fie că sunt publice sau private, pentru a avea acces așa cum se întâmplă în orice oraș european din partea persoanelor cu diferite dizabilități”, a spus Firea.

Consilierul general Roxana Wring a precizat că USR va vota pentru acest proiect. “Suma pe care o vom da, care e în jur de 12 milioane de euro (…) e destul de mare, cu ea s-ar putea face poate o strategie integrată pe termen mediu și lung pentru acești copii (…) e foarte bine că dăm acest stimulent, dar mi-aș dori ca la sfârșitul celor 3 ani, la sfârșitul mandatului, să facem o evaluare și să vedem dacă această sumă anuală nu ar putea să fie folosită mai bine în cadrul acestei strategii”, a afirmat Wring.

Consilierul general Cătălin Deaconescu a spus că proiectul de hotărâre privind stimulentul e bun, dar aplicat singular nu va schimba foarte mult, de aceea a invitat-o pe Firea să vină cu o strategie locală care să vizeze incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. AGERPRES