Municipalitatea se obligă să menţină destinaţia actuală a patinoarului artificial „Mihail Flamaropol” şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi a unităţilor sau instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia, potrivit unei hotărâri a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din 2013.

Primăria Municipiului Bucureşti face precizările în contextul informaţiilor transmise presei de către reprezentanţii Clubului Sportiv Tennis Class, conform cărora PMB intenţionează să edifice o construcţie de tip mall în locul patinoarului.

„Prin Hotărârea de Guvern 804/2013, o suprafaţă de 26.321 mp a fost transmisă integral din administrarea MTS în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea CGMB, în scopul realizării obiectivului de investiţii „Renovarea patinoarului artificial Mihai Flamaropol”. Mai mult decât atât, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 240 din 26 septembrie 2013, Municipiul Bucureşti se obligă să menţină destinaţia actuală a patinoarului artificial „Mihail Flamaropol” şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi a unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia”, se arată într-un comunicat al PMB remis marţi AGERPRES.

De asemenea, conform aceleiaşi hotărâri, Capitala are obligaţia de a reface patinoarul artificial în condiţiile impuse de normele şi standardele internaţionale în vigoare, precum şi de a realiza spaţii adiacente necesare practicării activităţilor sportive.
„Conform caietului de sarcini, firma care a câştigat contractul de proiectare şi execuţie a patinoarului se obliga să construiască ‘o arenă sportivă patinoar artificial cu o capacitate de de 3.100 de locuri pe scaune cu toate facilităţile necesare publicului spectator sau venit pentru agrement, sportivilor şi artiştilor etc.’ precum şi ‘un centru multifuncţional sportiv şi de agrement format din: bazin înot, spaţii pentru relaxare şi întreţinere fizică (welness), spaţii pentru recuperare fizică, relaxare, masaj hidrotermoterapie (spa), sală de escaladă indoor şi dotări pentru escaladă outdoor, spaţii comerciale şi pentru alimentaţie publică, spaţii pentru promovare vizuală a sporturilor pe gheaţă şi a evenimentelor organizate, dar şi spaţii pentru administraţie, spaţii tehnice, spaţii de depozitare, vestiare pentru sportivi şi echipele însoţitoare, vestiare pentru arbitri, vestiare pentru public etc”, precizează sursa citată.

Totodată, PMB susţine că prin noua construcţie se urmăreşte şi mărirea suprafeţei de spaţiu verde, prin amenajarea de peluze orizontale şi pe taluzuri.

„Se vor amenaja peluze înierbate şi se vor planta arbori şi arbuşti ornamentali. De asemenea, se vor amenaja în incintă minim 110 locuri de parcare şi, pentru buna funcţionare, imobilul va beneficia de infrastructura existentă din cadrul complexului sportiv Lia Manoliu (parcajul suprateran cu o capacitate de cca. 1.300 de locuri)”, conform comunicatului citat.

În privinţa situaţiei juridice a Club Tennis Class, PMB spune că acesta, în calitate de locatar, nu şi-a achitat obligaţiile financiare faţă de locator, respectiv Federaţia Romană de Hochei pe Gheaţă. Ultimul act adiţional, din 2009, încheiat între cele două părţi, stabileşte că în cazul nerespectării prevederilor contractului, acesta se reziliază de drept, fără a fi necesară o notificare prealabilă sau intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti. În aceste condiţii, contractul de închiriere devine nul de drept.
„Mai mult, prin HG 1.412/ 2003, poziţia 2 din anexa, terenul aferent patinoarului ‘Mihai Flamaropol’, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, a fost dat în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 ani Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă. Ulterior emiterii hotărârii de Guvern, la contractul de închiriere perfectat iniţial de Club Tennis Class cu Complexul Sportiv „Lia Manoliu” a fost încheiat Actul adiţional 5/ 2009 între club şi noul locatar, respectiv Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă”, menţionează sursa citată.

PMB nu a solicitat încheierea unui contract de închiriere cu Club Tennis Class şi niciun fel de sumă reprezentând chirie aferentă terenurilor folosite.

„După preluarea amplasamentului în baza HG 804/2013, Municipalitatea a notificat Clubul să elibereze terenul ocupat, după care l-a acţionat în instanţă pentru neeliberarea amplasamentului şi a avut câştig de cauză, instanţă dispunând definitiv şi irevocabil evacuarea imobilului”, susţine PMB. AGERPRES