Consiliul General al Capitalei va dezbate, în şedinţa de miercuri, cinci proiecte de hotărâre prin care sunt aduse o serie de clarificări la hotărârile în baza cărora au fost suspendate PUZ-urile coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6.

Potrivit referatelor de aprobare, după ce au fost adoptate hotărârile de suspendare a PUZ-urilor coordonatoare, „au fost primite observaţii privind interpretări ale textului care diferă de voinţa” CGMB.

„Considerăm ca Hotărârea Consiliului General este suficient de clară asupra interpretării pe care organul deliberativ a avut-o în vedere dar, pentru a evita interpretări diferite, se propune prezenta modificare. (…) Prin suspendare, şi ca o particularitate distinctă a acestui tip de eveniment legislativ ce poate interveni după intrarea în vigoare a unui act normativ, practic se revine la situaţia anterioară adoptării actului administrativ suspendat”, prevede documentul.

Mai exact, proiectele prevăd că pe durata suspendării PUZ-urilor de sector, documentaţiile de urbanism (PUD, PUZ şi PUG) aprobate anterior şi ulterior acestora îşi păstrează valabilitatea, în limita perioadei de valabilitate pentru care au fost emise şi în măsura în care nu au fast modificate sau anulate prin hotărâri ale instanţelor sau prin documentaţii de urbanism.

Totodată, pe durata suspendării PUZ-urilor coordonatoare de sector, certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/ desfiinţare se emit de către primarul general al municipiului Bucureşti şi de către primarii sectoarelor în baza documentaţiilor de urbanism valabile menţionate anterior.

Pe de altă parte, autorizaţiile de construire/desfiinţare aflate în procedură de emitere şi pentru care certificatul de urbanism pentru autorizare a fost emis în baza PUZ-urilor coordonatoare de sector vor fi emise în temeiul acestor PUZ-uri (suspendate în prezent).

Pe 26 februarie, CGMB a aprobat cinci hotărâri în baza cărora PUZ-urile coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6 au fost suspendate pentru o perioadă de un an. AGERPRES