Primăria Capitalei a lansat un concurs de urbanism pentru realizarea unui centru multifuncțional în zona “Esplanada”

Consilierii municipali au adoptat, pe 19 iulie, în unanimitate, o hotărâre prin care solicită Guvernului emiterea unei hotărâri privind transmiterea terenului cunoscut sub numele de “Esplanada” din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în domeniul public al Capitalei și administrarea CGMB.

Consilierii au fost de acord, de asemenea, cu un amendament formulat de consilierul USR Roxana Wring, conform căruia primarul general urmează să inițieze un concurs de urbanism vizând această zonă, iar ulterior un concurs de arhitectură care să detalieze soluția rezultată.

Gabriela Firea a atras atenția asupra faptului că zona “Esplanada” a fost vizată în trecut și de proiectul “Cartierul Justiției”. Ea a precizat că planurile PMB pentru această suprafață prevăd o sală de concerte, filarmonică, o secțiune pentru Muzeul Literaturii, un cartier al justiției, spații verzi, locuri de joacă, pinacotecă.

Terenul respectiv este delimitat de Bd. Unirii, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga și Bd. Mircea Vodă. Conform hotărârii adoptate, pe amplasamentul respectiv se va realiza un centru multifuncțional, care va cuprinde spații administrative și pentru birouri, un centru de afaceri, investiții culturale, zonă verde și de agrement și parcări.

Conform expunerii de motive, semnată de primarul general, Gabriela Firea, la nivelul municipiului București se înregistrează un deficit major cu privire la bunurile imobile destinate dezvoltării și implementării unor proiecte în domeniile urbanismului și amenajării teritoriului și cultural.

“Potrivit evidențelor informatizate ale instituției noastre, fostele proprietăți din amplasamentul mai sus menționat au fost trecute în proprietatea statului și administrarea directă a Consiliului popular al Municipiului București, (…) amplasamentul fiind abandonat după 1989 și până în prezent”, relevă documentul.

După 1990 acest amplasament s-a aflat în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în prezent fiind în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

“Ținând seama de importanța amplasamentului se va urmări ca prin proiectele ce se vor realiza și anume Districtul de justiției, sală de concerte, spații administrative, centru de afaceri și zonă verde și de agrement să se dea vechiului obiectiv abandonat un caracter unitar și reprezentativ pentru imaginea Capitalei”, a susținut Gabriela Firea, în expunerea de motive.

Potrivit raportului de specialitate, din suprafața totală a amplasamentului de circa 106.000 mp, circa 4.640 mp au fost achiziționați de municipiul București prin contracte de vânzare-cumpărare.

“Conform informațiilor deținute până la data prezentei, în perimetrul obiectivului de investiției ‘Esplanada’ se identifică următoarele situații: foste imobile notificate în baza legilor proprietății; foste imobile restituite în natură; foste imobile pentru care există procese pe rolul instanțelor de judecată; imobile nerevendicate; imobile aflate în proprietatea Municipiului București”, indică aceeași sursă. AGERPRES