Primăria Braşov a lansat în dezbatere publică proiectul procedurii de finanţare a organizaţiilor care vor să realizeze proiecte care au ca şi grupuri ţintă copiii şi tinerii, urmând ca pentru susţinerea acestora să lanseze, pe viitor, o nouă linie de finanţare nerambursabilă.

Conform Ghidului de finanţare lansat în dezbatere, proiectele sprijinite în cadrul acestui program vor trebui să contribuie la creşterea participării civice a tinerilor, la creşterea calităţii vieţii copiilor şi tinerilor din Braşov, la identificarea nevoilor de politici publice locale în domeniul sănătăţii copiilor şi tinerilor şi la creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitatea Braşovului.

„Chiar dacă, până acum, aceste categorii beneficiau de finanţare nerambursabilă prin intermediul celorlalte ghiduri, de cultură, sociale sau de sport, este prima dată când lansăm o linie de finanţare special dedicată lor”, a explicat viceprimarul Flavia Boghiu.

Ar putea fi o imagine cu 3 persoane şi text care spune „Dezbatere publică Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor pentru copii și tineri Propunerile pot fi transmise până la data de: 12.06.2023 WTO0 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV Relații suplimentare: 0268 405000 contact@brasovcity.ro www.brasovcity.ro”

Prin această linie de finanţare vor fi sprijinite proiecte pe patru categorii. O primă categorie este Educaţie pentru participare publică, care include programe cum ar fi: educarea copiilor şi tinerilor şi consolidarea gândirii critice, libertăţii de exprimare, pluralismului de opinii; combaterea discriminării, rasismului şi urii din discursul public; combaterea ştirilor false; combaterea manipulării din media etc.; informarea şi promovarea programelor/evenimentelor municipiului Braşov care urmăresc să crească gradul de participare al copiilor şi tinerilor la luarea deciziei publice.

Educaţie pentru mediu vizează activităţi cum ar fi: implicarea copiilor şi tinerilor în păstrarea şi protecţia mediului natural; campanii de ecologizare, colectare selectivă, reutilizare deşeuri; educaţie pentru mediu şi calitatea vieţii, pentru combaterea poluării aerului, apei şi solului; activităţi de promovare a patrimoniului natural din municipiul Braşov în rândul copiilor şi tinerilor.

Educaţie pentru sănătate include activităţi precum: identificarea nevoilor de intervenţie pentru asigurarea sănătăţii copiilor şi tinerilor, cercetări/analize cu privire la incidenţa problemelor de tip stomatologic, oftalmologic, postural (acţiuni asupra coloanei vertebrale), activitate sportivă etc.; activităţi pentru prevenirea consumului de droguri, alcool şi tutun în rândul adolescenţilor şi tinerilor şi pentru promovarea alimentaţiei sănătoase; prevenirea bolilor cu transmitere sexuală; educaţie pentru sănătate şi crearea unui mediu de învăţare şi locuire sănătos.

Educaţie pentru istoria locală include mai multe tipuri de activităţi privind cunoaşterea istoriei locale, printre care: diversificarea acţiunilor de cunoaştere şi recunoaştere a patrimoniului istoric local ca parte a apartenenţei la comunitatea Braşovului; petrecerea a timpului liber în activităţi cu potenţial de cunoaştere şi ulterior de promovare a patrimoniului istoric local; încurajarea şi implicarea copiilor şi tinerilor în activităţi pe protecţie şi conservare a patrimoniului istoric local; cunoaşterea şi promovarea istoriilor locale, a cartierelor, unităţilor de învăţământ, obiectivelor şi etimologiei spaţiilor/zonelor; utilizarea instrumentelor media (reportaje, fotografii şi documentare) sau new media pentru îmbunătăţirea participării copiilor şi tinerilor în activităţi de protejare şi conservare a patrimoniului istoric local.

Conform proiectului de ghid, solicitările de finanţare trebuie să vizeze copiii cu vârsta de până la 13 ani sau tinerii între 14 şi 35 de ani.

Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 40.000 lei. Finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 90% din valoarea totală a proiectului. Ghidul de finanţare este în dezbatere publică până în 12 iunie. AGERPRES