Primăria Braşov a obţinut o nouă finanţare prin PNRR pentru 93 de ecoinsule digitalizate, care se vor adăuga celor 275 pentru care a primit deja finanţare în prima parte a anului şi celor 74 amplasate deja în 2022.

Conform unei informări transmisă de Primăria Braşov, municipiul parcurge, astfel, o nouă etapă în gestionarea deşeurilor de la populaţie – cea de extindere a sistemului de colectare selectivă la toate platformele din oraş, prin insule ecologice informatizate cu containere separate pentru fiecare tip: biodegradabil, rezidual, stic lă, hârtie şi carton, plastic şi metal.

Valoarea totală a finanţării solicitate pentru cele 93 de ecoinsule este de 8.692.765,5 lei, fără TVA, finanţarea fiind acordată prin PNRR, Componenta C3 – Managementul Deşeurilor, Subinvestiţia I1.B runda 2.

În prima parte a anului, municipalitatea braşoveană a mai obţinut o finanţare de 32.010.793 lei cu TVA, tot prin PNRR, pentru achiziţia a 275 de ecoinsule, dintre care 150 supraterane şi 25 subterane.

Achiziţia insulelor ecologice digitalizate se va realiza de către MMAP în numele beneficiarilor, rata de finanţare acordată prin PNRR fiind de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. AGERPRES