Primăria Brăila a depus cererea de finanţare europeană pentru realizarea unei pieţe de peşte

Primăria Brăila a depus cererea de finanţare pentru realizarea unei pieţe de peşte prin Programul pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, după ce marţi proiectul investiţional a fost aprobat de consilierii municipali, în cadrul unei şedinţe extraordinare, după cum a anunţat primarul municipiului, Marian Dragomir.

Valoarea totală a investiţiei se ridică la 1.848.436,63 lei inclusiv TVA, din care 1.219.274 lei cu TVA, înseamnă construcţia plus montajul, bani care vor veni integral de la Uniunea Europeană şi Ministerul Agriculturii.

Consiliul Local Municipal Brăila s-a angajat să suporte doar cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei pe o perioadă de cel puţin 5 ani după efectuarea ultimei plăţi şi să păstreze în proprietate obiectivul de investiţii “Piaţa de Peşte” în tot acest timp.

“Proiectul prevede o finanţare 100% nerambursabilă, acoperită de Ministerul Agriculturii şi din fonduri europene. Consider că este un proiect necesar pentru Municipiul Brăila, având în vedere tradiţia în pescuit. Putem să ne gândim aici la peştele care provine din două surse, o dată din mediul natural, din Dunăre, din râuri, şi a doua oară din acvacultură”, a declarat Marian Dragomir, în cadrul şedinţei CLM Brăila.

“Piaţa de peşte” va fi amplasată în spatele Pieţei Mari din municipiu şi, potrivit proiectului, va avea o suprafaţa de teren de 1.523 mp, din care construcţia efectivă a pieţei – 453 mp, suprafaţă parcare – 1.016 mp şi şi spaţii verzi cu arbori/arbuşti – 9 mp.  Investiţia va cuprinde standuri pentru expunere şi vânzare peşte, cu acvarii şi peşti de acvaristică, insule de vânzare, depozitare frig, maşină de gheaţă, spaţii tehnice aferente utilajelor frigorifice, un spaţiu pentru deşeuri,  birouri pentru administraţie.

“Prin implementarea proiectului ne propunem: consolidarea şi dezvoltarea activităţilor economice în zona pescărească prin asigurarea unei infrastructuri eficiente în vederea susţinerii pescuitului şi a sectorului pescăresc a judeţului Brăila. Acest obiectiv poate fi atins prin construirea unei unităţi reprezentative pentru Piaţa de desfacere peşte, obiectiv ce este în deplină concordanţă cu strategia de dezvoltare locală integrată a zonei pescăreşti a judeţului Brăila, Măsura 1.1. Sprijinirea dezvoltării infrastructurii şi serviciilor în sectorul pescăresc şi de acvacultură deoarece prin implementarea proiectului vom contribui la dezvoltarea infrastructurii necesare pentru desfacere, comercializare şi punere în valoare a peştelui şi produselor bazate pe peşte în sectorul pescăresc al Municipiul Brăila”, se arată în proiect.

Finanţarea va fi acordată prin Programul pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 în cadrul FLAG Brăila, Măsura 1.1. – Sprijinirea dezvoltării infrastructurii şi serviciilor în sectorul pescăresc şi acvacultură.  Primăria Brăila mai are câştigate patru proiecte cu finanţare europeană tot pe FLAG, respectiv achiziţionarea unei şalupe pentru curse de agrement pe Dunăre, realizarea pe Faleza Dunării a unui centru de agrement cu o capacitate de 300 de locuri, dotat cu o corabie de mari dimensiuni, pe mai multe etaje, construirea unui adăpost pescăresc, care poate găzdui până la 30 de ambarcaţiuni, pentru pescarii care desfăşoară activităţi autorizate de pescuit comercial pe Dunăre şi organizarea Festivalului Peştelui. AGERPRES