primaria_botosani.jpgExecutivul Primariei Botosani a finalizat proiectul bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2012, ce va fi supus dezbaterii si aprobarii in sedinta extraordinara de Consiliu Local de pe 10 februarie. Veniturile totale propuse pe anul 2012 sunt in suma de 148,3 milioane de lei.

Cheltuielile totale propuse a fi finantate in 2012 sunt in suma de 148,3 milioane de lei, fiind formate din cheltuielile sectiunii de functionare in suma de 132,8 milioane de lei si cheltuieli de dezvoltare, in suma de 15,5 milioane de lei.

La capitolul cheltuieli de functionare cele mai importante sume sunt alocate pentru invatamant, cu 58,7 milioane de lei, cultura recreere si religie, cu 10,7 milioane de lei, energie si combustibil, reprezentand subventii la energia termica, de 12 milioane de lei. Totodata pentru capitolul transporturi si comunicatii, unde intra reparatii strazi, subventii transporturi in comun, si rambursari credite interne, a fost propusa in proiect suma de 15,4 milioane de lei.

Cheltuielile de dezvoltare reprezinta cheltuielile destinate obiectivelor de investitii finantate in cadrul instrumentelor structurale, din programe nationale si programe locale. In 2012, se are in vedere continuarea lucrarilor pentru reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului, reabilitarea si modernizarea iluminatului public, reelaborare PUG, dotarea spatiilor de recreere, a spatiilor de joaca, terenuri de sport, precum si a altor investitii de interes public.