bicaz_turism1.jpgPrimăria oraşului Bicaz, din judeţul Neamţ, şi-a propus în ultimii ani realizarea unei strategiei de dezvoltare a întregii localităţi, care să răspundă nevoilor şi intereslor propriilor locuitori.

Revitalizarea activităţii a fost gândită pornind de la oportunităţile apărute odată cu aderarea României la Uniunea Europeană şi accesarea resurselor de finanţare pentru proiecte locale. Aceasta impune o abordare de tip nou a conceptului de dezvoltare locală şi adoptarea unor metode şi concepte moderne de dezvoltare.

Un specific aparte pentru Bicaz poate fi considerat în acest moment schimbarea totală a manierei de abordare a managementului sectorului public, de la managementul bugetar la managementul pe proiecte, această schimbare fiind definitorie şi determinantă pentru managementul strategic comunitar, în condiţii de resurse financiare locale insuficiente.

Alternativele de optimizare ale proceselor Strategiei sunt legate de adoptarea unui anumit model de funcţionare, care să poată fi luat ca sistem de referinţă în evaluarea continuă a rezultatelor, astfel încât procesul de implementare a acesteia să poată fi monitorizat şi evaluat de către toţi partenerii implicaţi: cetăţenii şi societatea civilă; comunitatea economică şi componentele ei majore (administraţia, infrastructuri urbane, sisteme financiar-bancare, etc.); tehnocraţii (experţi, evaluatori, auditori, tehnologi).

Cele trei procese de bază principale – Social, Economic, Mediu – vor fi completate de alte procese caracteristice oraşului Bicaz, procesele Urbanism şi Infrastructură, configurând un proces comunitar integrat, alcătuit din procesele paralele realizând un ansamblu funcţional, cu o viziune unitară integrată.

În domeniul social se urmăreşte valorificarea şi dezvoltarea potenţialului cultural local prin reabilitarea infrastructurii şi prin permanentizarea unor activităţi cu participarea tuturor locuitorilor oraşului. De asemenea, antrenarea cultelor în dezvoltarea vieţii spirituale a comunităţii şi îmbunătăţirea fondului documentar al bibliotecilor pe suport de hârtie şi pe suport informatic pentru asigurarea accesului la cultură a tinerilor şi adulţilor. Se doreşte reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii pentru educaţie şi constituirea infrastructurii pentru dezvoltarea fizică a tinerei generaţii. În ceea ce priveşte asistenţa socială, strategia Primăriei Bicaz se axează pe asigurarea condiţiilor decente de viaţă pentru persoane sărace şi pentru persoane vârstnice. Mai sunt vizate: dezvoltarea sistemului de sănătate pentru asigurarea asistenţei întregii populaţii a oraşului; asigurarea mecanismelor de combatere a infracţionalităţii în oraş şi în cartierele periferice; aplicarea planurilor de acţiune pentru prevenirea şi diminuarea efectelor dezastrelor naturale; promovarea unei politici locale de conştientizare a populaţiei cu privire la necesitatea locuirii în spaţii construite la standarde înalte de confort.