adjud_oetea.jpgCa urmare a eforturilor conjugate privind investigarea vetrei vechi a oraşului Adjud, Primăria Municipiului Adjud a sprijinit demersurile făcute de profesorul sascutean Răzvan-Alexandru Oţetea, director al Şcolii cu clasele I-VIII din Sascut, jud. Bacău, care a lansat de curând cartea ”Oraşul Adjud în epoca medievală” la editura Casei Corpului Didactic din Bacău.

Toate lucrările cercetătorului din Sascut (11 la număr) au fost donate (prin generozitatea autorului lor) către o multitudine de şcoli şi biblioteci din ţară, inclusiv la Biblioteca Centrală Universitară, pentru a putea fi folosite de către elevi, studenţi şi dascăli ca materiale de referinţă în studierea şi înţelegerea perioadelor istoriei naţionale studiate.

Municipiul Adjud, situat în zona de sud-vest a Moldovei, are mai multe lucrări de tip monografic. Putem spune că lucrările monografice anterioare fac referire la oraşul Adjud – aşa cum îl cunoaştem astăzi – fără a aprofunda, în schimb, perioadele de început ale oraşului, a vetrei vechi a aşezării vrâncene şi mai ales a perioadei medievale a acestuia. Cartea lui Răzvan-Alexandru Oţetea se referă tocmai la perioada medievală a Adjudului, mai puţin explorată de cercetători şi istorici, lămurind cu acurateţe localizarea istorică şi geografică a aşezării, cât şi descrierea condiţiilor sociale şi economice ce au determinat înflorirea şi apoi declinul acesteia.

Folosind metoda cercetării ştiinţifice, cartea este rezultatul unei observaţii atente şi imparţiale, continue şi sistematice. Lucrarea este formată prin alăturarea a trei studii istorice, izvorâte din consultarea atentă a surselor bibliografice şi a izvoarelor, pe care autorul le categoriseşte cu rigoare. Ca un veritabil istoric, resursele bibliografice nu sunt pur şi simplu folosite ca note de subsol, care să susţină afirmaţiile cercetătorului, ci uneori se fac diverse comentarii, care au rolul de a ierarhiza sursele bibliografice şi de a le evidenţia pe cele de o deosebită importanţă.

Reconstituirea adevărului istoric, a plauzibilului istoric, ce reprezintă dimensiunea ei calitativă, puterea de convingere a scrisului istoric, accesibilitatea sa în faţa cititorului de istorie, colores atque sententiae ( expunerea plastică, sugestivă în discursul istoriografic) şi arta verbului – iată trăsăturile esenţiale ale scrierii de faţă, o analiză istorică bazată pe pragmatism; Să ne amintim cuvintele lui Henri I. Marrou, care spunea că: „…cel mai mare filosof nu este cel care se situează cel mai aproape de adevăr, cel mai mare teolog nu este cel mai mare mistic, ci cel care are charisma poetica cea mai înaltă”.

De asemenea Primăria Municipiului Adjud va sprijini eforturile comune făcute de cele două comunităţi, cea adjudeană şi cea sascuteană, prin finalizarea unui proiect de înfrăţire a celor două localităţi, care deşi sunt situate la limitele a două judeţe diferite au, cu siguranţă, o istorie comună, care datează – conform cercetărilor istoriografice – de pe vremea lui Ştefan cel Mare. Cu certitudine Primăria Municipiului Adjud şi Primăria Comunei Sascut vor conclucra prin punerea în practică a noi proiecte din domeniul social, cultural, al infrastructurii, care vor aduce un plus de valoare în viaţa locuitorilor celor două localităţi.

Primarul Municipiului Adjud declara: „Nu putem fi decât foarte bucuroşi că oraşul Adjud se află în centrul unor noi cercetări istoriografice. Din punctul nostru de vedere, vom sprijini orice efort făcut în sensul cercetării izvoarelor istorice şi punerea în valoare a aspectelor mai puţin cunoscute, din istoria oraşului Adjud. Cartea d-lui Oţetea este un prim pas din proiectul de înfrăţire a oraşului Adjud cu comuna Sascut, proiect ce se va finaliza în semestrul în curs. Avem în vedere şi alte modalităţi de colaborare, alte şi alte proiecte care să aducă beneficii ambelor semnatare al protocolului de înfrăţire. Consider că suntem pe un drum bun, pe care vom dori să mergem mai departe”