Primăria Adjud a realizat un Centru Comunitar modern pentru persoanele vârstnice

adjud_centru.jpgUnitatea Administrativ Teritorială Municipiul Adjud a finalizat lucrările de construcţii pentru proiectul “Reabilitare şi modernizare clădire existentă în vederea reutilizării pentru servicii sociale, dotarea acesteia cu echipamente specifice, inclusiv echipamente de informare şi comunicare – Centru comunitar pentru persoane de vârsta a treia”.

Obiectivul proiectului este creşterea calităţii vieţii, respectiv, a îmbunătăţirii capacităţii administraţiei locale de a promova egalitatea de şanse şi incluziunea socială în centrul urban Municipiul Adjud prin reabilitarea infrastructurii neutilizate şi degradate şi reutilizarea acesteia în vederea îmbunătăţirii serviciilor sociale.

Beneficiarii proiectului sunt persoanele vârstnice domiciliate în Municipiul Adjud şi cele din arealul de influenţă al unităţii administrativ -teritoriale care se află în situaţii sociale, economice şi familiale dificile, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Adjud.

Rezultate estimate:

– Reutilizarea eficientă a unui spaţiu public,

– Eficientizarea serviciilor publice în beneficiul populaţiei şi al administraţiei publice,

– Dezvoltarea serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice,

– Creşterea calităţii serviciilor sociale acordate,

– Acces a unui număr mai mare de persoane la serviciile sociale,

– Crearea de noi locuri de muncă atât în perioada de execuţie a investiţiei cât şi în perioada de sustenabilitate,

– Dezvoltarea solidarităţii între categoriile sociale şi a solidarităţii intergeneraţionale prin ataragerea de voluntari.