Desi la nivelul judetului Salaj situatia cererilor privind Legea nr. 247/2005 este buna, fiind solutionate aproximativ 60% dosarele inregistrate, sunt si situatii in care Comisiile locale de fond funciar nu si-au indeplinit corespunzator obligatiile.
In cursul zilei de 27 martie, corpul de control al prefectului a verificat activitatea Comisiilor locale din Cristolt si Lozna. Urmare a verificarilor efectuate, primarii celor doua comune au fost amendati cu cate 10.000 RON fiecare, deoarece s-au constatat intarzieri nejustificate in procesul de reconstituire a dreptului de proprietate.
Referitor la astfel de situatii, prefectul Andrei Todea a declarat: