Mai mulţi parlamentari PSD şi ALDE au depus la Camera Deputaţilor un proiect de lege care prevede că viceprimarii, preşedinţii sau vicepreşedinţii de Consilii judeţene care sunt propuşi pentru schimbare, precum şi consilierii care candidează pe locurile lor, vor putea participa la vot în şedinţele în care se iau deciziile referitoare la aceste funcţii.

Consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, precum şi viceprimarul în funcţie a cărei schimbare se propune, poate lua parte la votul din Consiliu prin care este ales, respectiv, schimbat din funcţie. Consilierul judeţean care candidează la o funcţie de preşedinte sau vicepreşedinte, precum şi preşedintele sau vicepreşedintele a cărui schimbare se propune, poate lua parte la votul din Consiliul Judeţean prin care este ales, respectiv, schimbat din funcţie„, potrivit proiectului aflat în consultare publică la Camera Deputaţilor.

Proiectul este iniţiat de 28 deputaţi şi senatori PSD şi ALDE şi modifică Legea 215/2001 a administraţiei publice locale şi legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

În expunerea de motive, iniţiatorii precizează că, potrivit legilor în vigoare, se poate considera că un consilier local sau judeţean care participă la votul pentru alegerea sau schimbarea sa din funcţia de viceprimar sau preşedinte, vicepreşedinte al Consiliului, se află într-o situaţie de incompatibilitate.

„Trebuie precizat că raţiunea pentru care legiuitorul a înscris interdicţia pentru consilier de a participa la dezbaterea şi adoptarea acelor hotărâri care au ca obiect probleme ce reprezintă un interes material (patrimonial) pentru el ori pentru soţul, soţia sa, afinii sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv este aceea de a se asigura eliminarea subiectivismului şi a interesului particular ori de grup în adoptarea hotărârilor Consiliului Local. Suntem, practic, în prezenţa instituţiei „conflictului de interese”, pe care legea 161/2003 îl defineşte ca fiind situaţia în care cel ce exercită o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin. Prevederile referitoare la conflictul de interese din Statutul aleşilor locali fac referire la interesul personal, fără a se preciza caracterul patrimonial al acestuia”, se mai arată în expunerea de motive.

Iniţiatorii mai argumentează că primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii de consilii judeţene sunt aleşi şi nu numiţi, iar interdicţia de a participa la vot ar însemna practic „o limitare a drepturilor lor electorale în absenţa unei hotărâri judecătoreşti, ceea ce presupune încălcarea drepturilor constituţionale”. AGERPRES