Preşedintele UNCJR, Marian Oprişan, cere măsuri urgente pentru funcţionarea DGASPC-urilor

Preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), Marian Oprişan, a solicitat măsuri urgente pentru funcţionarea Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din întreaga ţară, în contextul pandemiei de coronavirus, potrivit unui comunicat trimis presei.

“Luând act de evoluţia situaţiei epidemiologice de pe teritoriul Romaniei care indică o creştere a numărului de persoane infectate cu coronavirus, consiliile judeţene, care asigură prin direcţiile de asistenţă socială şi protecţia copilului protejarea unora dintre cele mai vulnerabile grupuri – persoanele aflate într-un risc social ridicat, a căror sănătate şi viaţă nu poate fi pusă în pericol – au constatat că sunt într-un impas major şi ca atare solicită luarea unor măsuri excepţionale cu caracter de urgenţă. În acest context excepţional, DGASPC-urile sunt obligate să asigure continuitatea acordării de servicii sociale de tip rezidenţial şi familial, destinate copilului, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi victimelor violenţei domestice, cu implicarea tuturor resurselor umane şi materiale existente (medicamente, hrană, materiale de igienă şi dezinfectanţi), în scopul asigurării nevoilor individuale şi protecţiei beneficiarilor. Prin urmare, este nevoie atât de o serie de modificări legislative cât şi de alocări suplimentare, în conformitate cu atribuţiile ce le revin, autorităţilor locale”, se afirmă în comunicatul de presă.

Preşedintele UNCJR a solicitat alocarea de resurse financiare “de îndată”, pentru achiziţionarea de materiale de protecţie şi dezinfectanţi în DGASPC – uri.  “Solicităm ferm alocarea de resurse financiare de îndată, deoarece D.G.A.S.P.C.-urile se confruntă cu o lipsă acută de materiale igienico – sanitare, dezinfectanţi, mănuşi, măşti de protecţie, echipamente de protecţie etc. Deoarece DGASPC-urile nu sunt instituţii sanitare, a li se imputa lipsa stocurilor de astfel de resurse, corelat cu bugetele de subzistenţă de care dispun, ar fi o utopie nedreaptă”, a susţinut Marian Oprişan.

Acesta a propus relaxarea sistemului de achiziţii publice pentru autorităţile administraţiei publice locale şi DGASPC-uri, plafonarea preţurilor la alimentele de bază, majorarea cu 50% a cuantumului sumelor reprezentând bani de buzunar, îmbrăcăminte, încălţăminte şi materiale igienicosanitare pentru copii şi rectificarea urgentă a bugetelor DGASPC – urilor.

De asemenea, preşedintele UNCJR a propus plata orelor suplimentare pentru personalul care lucrează în spaţiile de izolare sau carantină, dacă se va ajunge şi în această situaţie, obligaţia testării copiilor care sunt găsiţi pe stradă şi pentru care nu se cunosc contactele, înainte de a fi aduşi într-un serviciu social, dar şi testarea rapidă a salariaţilor şi a beneficiarilor din cadrul structurilor DGASPCurilor pentru a se preveni îmbolnăvirea în masă.

Nu în ultimul rând, acesta a propus înfiinţarea unor centre de sănătate mintală, pentru îngrijirea bolnavilor cu tulburări psihice. “Apreciem necesară şi oportună implicarea Ministerului Sănătăţii, prin punerea în aplicare a legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice şi funcţionarea serviciilor specializate de sănătate mintală, prin structurile prevăzute în lege. Luând în considerare faptul că numărul copiilor care au tulburări psihice şi probleme grave de comportament este în creştere, iar serviciile existente nu pot realiza concomitent nevoile sociale, cât şi pe cele medicale, este necesară înfiinţarea unor centre de sănătate mintală, cu prioritate pentru copii, în vederea realizării tuturor nevoilor”, a subliniat Oprişan.

Totodată, preşedintele UNCJR a solicitat Guvernului să ia măsuri pentru suplimentarea sumelor alocate instituţiilor de asistenţă socială. “Având în vedere veniturile proprii limitate ale judeţelor, a căror competenţe de finanţare au crescut ca urmare a descentralizării fără asigurarea fondurilor financiare necesare, reducerea din impozitul pe venit ce revine bugetelor locale, aplicarea modalităţii de repartizare a sumelor pentru echilibrare în anul 2020, conform Legii nr. 5 / 2020, solicităm Guvernului României să ia măsuri pentru suplimentarea sumelor alocate prin legea bugetului de stat pentru anul 2020, eventual din fondul de rezervă bugetară al guvernului, ştiind faptul că până la 30 iunie 2020 nu se poate aproba o rectificare bugetară”, a precizat Marian Oprişan. AGERPRES