Preşedintele Klaus Iohannis a transmis Curţii Constituţionale a României (CCR) o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina.

Şeful statului arată în sesizare că această lege contravine mai multor articole din Constituţie, atât din perspectiva transferului interdomenial al bunurilor proprietate publică, cât şi din perspectiva constituirii dreptului de administrare.

Prin acest act normativ se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a terenurilor prevăzute în anexa legii, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, în vederea realizării unui drum de legătură între zonele industriale, parc industrial şi dezvoltare zonă industrială.

Preşedintele Iohannis precizează că bunurile vizate de legea criticată – imobil-teren în suprafaţă de 81.999 mp, situat în extravilanul Municipiului Slatina în partea de nord a DJ653 Slatina Milcov şi, respectiv, imobil-teren în suprafaţă totală de 404.122 mp, situat în extravilanul Municipiului Slatina, în partea de est a Hergheliei Slatina – nu reprezintă bunuri proprietate publică exclusivă.

„Având în vedere că bunurile supuse transferului prin legea criticată nu constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice, în lipsa unei declaraţii exprese a legii organice, acestea ar fi trebuit trecute din proprietatea publică a statului în aceea a unităţii administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului, la cererea Consiliului Local al Municipiului Slatina”, spune şeful statului.

Iohannis apreciază că legea criticată a fost adoptată cu încălcarea principiului legalităţii şi a principiului autonomiei locale şi contravine dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie. „Legea dedusă controlului de constituţionalitate a fost adoptată cu încălcarea principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, a principiului legalităţii, a principiului autonomiei locale şi a regimului proprietăţii publice, precum şi cu nesocotirea rolului constituţional al Parlamentului, al Guvernului, dar şi celui al Curţii Constituţionale. În considerarea argumentelor expuse, vă solicit să admiteţi sesizarea de neconstituţionalitate şi să constataţi că Legea privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina este neconstituţională în ansamblul său”, conchide Iohannis. AGERPRES