Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, a cerut marţi seară, la o dezbatere cu reprezentanţi ai ocoalelor silvice, ca în noul Cod Silvic să fie introdusă normă europeană care menţionează că „tăierea ilegală de arbori este un act de corupţie”.

„Grijile şi preocupările pentru gestionarea fondului forestier sunt prezente şi active la nivelul întregului continent. Încă din 17 octombrie 2008, Consiliul European a înaintat Parlamentului European o propunere de Regulament privind combaterea defrişărilor ilegale. Doi ani mai târziu, respectiv la data de 12 noiembrie 2010, în Jurnalul Oficial al UE a fost publicată Ordonanţa Europeană nr.995 prin care a devenit operaţional Regulamentul adoptat, obligând fiecare ţară membră să-şi transpună într-o perioadă de 24 de luni prevederile europene în propria legislaţie”.

„Documentul european precizează fără echivoc: ‘Tăierea ilegală de arbori este un act de corupţie. Prin defrişare ilegală se înţelege recoltarea, prelucrarea sau vânzarea ilegală a lemnului’. Introducerea acestor norme europene pare să facă ordine acolo unde ele sunt aplicate. Ele vor permite identificarea originii lemnului şi a produselor din lemn, accesul la informaţii privind modul în care este respectată legislaţia din fiecare ţară membră a Uniunii Europene, precum şi riscurile de a introduce pe piaţa comunitară lemn recoltat în mod ilegal”, a spus Ion Cîlea.

În urma introducerii unei astfel de măsuri, a afirmat el, mişcarea materialului lemnos trebuie neapărat însoţită de documente care să precizeze originea, natura şi legalitatea acestuia. „România este singura ţară din Europa în care suprafeţele de păduri se reduc în permanenţă din cauza defrişărilor care, pare-se, au scăpat de sub control. Din acest motiv, fondul forestier naţional s-a redus, din 1990 şi până astăzi, de la 6,4 milioane ha la 3,2 milioane ha. România mai deţine astăzi doar 0,31 ha pe locuitor faţă de 0,35 ha la nivelul Uniunii Europene. Doar 27,3% din suprafaţa ţării mai este ocupată de păduri, faţă de 46,4% în Austria, 49% în Estonia, 61,8% în Slovenia sau 36% în Spania. România ocupă primul loc în Europa atât în ceea ce priveşte producţia de masă lemnoasă exploatată, cât şi exportul de foioase tari, la mare distanţă de ţara noastră urmând Franţa şi Germania. Conform Institutului Naţional de Statistică, masa lemnoasă exploatată anul trecut în România a fost de 19,3 milioane mc, bătând toate recordurile proprii anterioare”, a afirmat preşedintele CJ Vâlcea.

Ion Cîlea a salutat dezbaterile organizate de parlamentarii vâlceni pe tema Codului Silvic ca şi ideea ca lucrările Comisiei de Agricultura şi Silvicultură din Camera Deputaţilor să îşi desfăşoare şedinţa la Vâlcea. AGERPRES