bunea_stancu_.jpgAgenţia Naţională de Integritate a stabilit că Gheorghe Bunea Stancu , preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă si există indicii referitoare la săvârşirea infracţiunii de conflict de interese.

Potrivit unui comunicat ANI, Gheorghe Bunea a semnat 5 contracte, în valoare totală de 2.731.038 lei (fără TVA) – aproximativ 638.212 euro, încheiate de către Consiliul Judeţean Brăila cu SC Concivia SA (societate în cadrul căreia SC Bursagrirom SA este acţionar majoritar, iar Gheorghe Bunea deţine calitatea de acţionar majoritar în cadrul Bursagrirom SA), încălcând, astfel, prevederile Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

De asemenea, ANI are indicii referitoare la săvârşirea de către Gheorghe Bunea a infracţiunii de conflict de interese, ca urmare a semnării contractelor cu SC Concivia SA. Pe lângă sesizarea organelor judiciare, ANI a iniţiat demersuri în vederea anulării contractelor încheiate de CJ Brăila cu SC Concivia SA.

Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie, precum şi interdicţia de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii şi funcţiei respective.AGERPRES