sandor tamas.jpgPreşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamas Sandor, a transmis premierului Victor Ponta o adresă prin care solicită Guvernului să suplimenteze bugetul instituţiei cu suma de patru milioane de lei pentru asigurarea bilingvismului, precum şi pentru angajarea unor translatori care să asigure traducerea din limba română în maghiară şi invers.

În documentul adresat prim-ministrului, preşedintele CJ Covasna precizează că în judeţ cetăţenii români de etnie maghiară deţin o pondere de peste 70% din totalul populaţiei, iar, potrivit legii, au dreptul să-şi folosească limba maternă în instituţiile publice, prin urmare cade în sarcina autorităţilor publice locale să le faciliteze exercitarea acestui drept.

„Conform legii, în cazul consiliilor judeţene unde populaţia maghiară se află în proporţie de peste 20% din totalul populaţiei, accesibilizarea materialelor în două limbi, adică în limba română şi în cazul nostru în cea maghiară, este obligatorie. Conform ultimului recensământ, în judeţul Covasna populaţia de etnie maghiară reprezintă circa 73% din totalul populaţiei, deci legea este valabilă şi în acest judeţ. Cu toate acestea, Consiliul Judeţean nu poate angaja traducător sau traducători cu normă întreagă din cauza blocării angajărilor în sistemul bugetar”, a afirmat Tamas Sandor.

El a menţionat că de-a lungul anilor instituţia pe care o conduce a întâmpinat greutăţi în traducerea la timp a materialelor pentru şedinţele CJ, fapt ce a atras proteste din partea unor consilieri maghiari. „Într-adevăr realizarea traducerii documentelor şedinţelor Consiliului Judeţean, precum şi traducerii simultane a discuţiilor din cadrul acestora din limba română în limba maghiară şi respectiv din limba maghiară în limba română reprezintă sarcini în plus care ne creează adesea greutăţi datorită lipsei de personal calificat (…) Ultima dată problema utilizării drepturilor lingvistice a fost ridicată în cadrul şedinţei ordinare din martie, când un consilier a semnalat că unul dintre proiectele de hotărâri nu este disponibil în limba maghiară. Traducerea nu este doar o chestiune de timp, ci şi una de resurse umane (…), iar Consiliul Judeţean intenţionează să achiziţioneze în acest an şi un echipament care va crea posibilitate pentru interpretări simultane”, a spus Tamas Sandor. El a susţinut, în context, că Tirolul de Sud este „un exemplu foarte bun” despre modul în care a rezolvat problema bilingvismului.

CJ Covasna a solicitat Guvernului României cinci noi posturi, precum şi suplimentarea bugetului cu patru milioane de lei, sumă care ar trebui să acopere costurile indicatoarelor bilingve ce se vor monta în judeţ şi echipamentul pentru traduceri simultane. „Domnule prim-ministru, vă rugăm respectuos să faceţi toate demersurile legale pentru ca cetăţenii români aparţinând unei minorităţi naţionale să-şi poată exercita drepturile prevăzute de lege referitor la folosirea limbii materne, respectiv autorităţile administraţiei publice să-şi poată îndeplini întru totul aceste obligaţii legale”, se arată în scrisoare, în care se precizează că aceste drepturi sunt stipulate atât în Constituţia României, cât şi în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. AGERPRES