Curtea de Conturi a constatat prejudicii totale de peste 10 milioane de lei, produse inclusiv prin acordarea de drepturi salariale necuvenite sau de ajutoare pentru persoane care erau decedate, potrivit raportului privind finanţele publice locale pe anul 2016 la nivelul judeţului Argeş.

Urmare acţiunilor de control/audit realizate, au fost estimate prejudicii în sumă totală de 10.512 mii lei, din care 1.273 mii lei, reprezentând 12%, au fost recuperate operativ„, se precizează în raportul publicat de Curtea de Conturi.

Conform aceleiaşi surse, la nivelul Consiliului Judeţean Argeş s-a constatat plata nelegală a unei sume totale estimate de peste 1,6 milioane de lei, reprezentând drepturi băneşti din categoria alimentaţiei de protecţie care ar fi fost acordate necuvenit funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului propriu, întrucât „sunt elemente neprevăzute de legislaţia care reglementează drepturile personalului angajat în sectorul bugetar”. De asemenea, la nivelul administraţiilor locale din Piteşti, Bradu, Mozăceni şi Răteşti s-ar fi plătit nelegal suma totală estimată de 283.000 de lei, reprezentând drepturi de personal acordate necuvenit funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului propriu, întrucât exced nivelelor salariale prevăzute de reglementările legale.

„La Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului Argeş s-a plătit nelegal suma totală estimată de 784 mii lei, reprezentând ajutoare acordate unor persoane care nu puteau să beneficieze, potrivit legii, de aceste drepturi sau unor persoane decedate care beneficiaseră anterior de anumite drepturi acordate persoanelor cu dizabilităţi”, se mai arată în raport.

Curtea de Conturi a constatat, totodată, că la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti au fost efectuate plăţi nelegale în valoare de 3.989.000 de lei, reprezentând „sume achitate fără existenţa angajamentelor legale şi fără contraprestaţie în lucrări efectuate, bunuri livrate sau servicii prestate”. De asemenea, la nivelul mai multor unităţi administrativ teritoriale şi instituţii s-a plătit nelegal suma totală estimată de 2.945.000 de lei, reprezentând cantităţi de lucrări acceptate la plată, decontate, dar neexecutate la obiectivele de investiţii. AGERPRES