Prin prerogativele conferite de art. 123 din Constitutia Romaniei coroborate cu cele art. 26 din Legea 340/2004, privind institutia prefectului si ale Legii 554/2004 a contenciosului administrativ au fost verificate 42.147 de acte ale autoritatii administratiei publice locale si judetene maramuresene.
Dintre acestea 133 au fost hotarari ale Consiliului judetean; 340 de dispozitii ale presedintelui Consiliului judetean; 4046 de hotarari ale Consiliilor locale si 37.628 de dispozitii emise de primari.

Principalele probleme care au facut necesara declansa procedurii prealabile au fost: administrarea domeniului public sau privat al unitatilor administrativ teritoriale; nerespectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind vanzarea spatiilor, cu destinatia cu cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical; nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul in curs; incetarea mandatelor unor consilieri locali, fara a se preciza motivele, precum si validarea supleantilor pe liste fara a se tine seama de legea cu privire la alegerea autoritatilor administratiei publice locale; angajarea de functionari publici fara avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si acordarea unor premii fara suport legal.

Dupa verificarea legalitatii actelor au fost formulate adrese observatorii pentru un numar de 371 de acte, din care 211 au fost cotate ca fiind facute in cadrul procedurii prealabile. Pentru 160 de acte observatiile au vizat aspecte de natura neindeplinirii cerintelor de fond si forma ale unui act administrativ de autoritate si neinvocarea actelor normative speciale ce reglementeaza domeniul in care au fost adoptate si emise. Urmare a efectuarii procedurii prealabile, 205 acte au modificate sau, dupa caz, revocate. Pentru sase acte s-a impus sesizarea instantei de contencios administrativ. Din cele sase actiuni formulate, o actiune a fost admisa de instanta de judecata, iar trei au fost revocate de emitent inainte de termenul de judecata, situatie in care actiunile au ramas fara obiect. Pe rolul instantei sunt in prezent doua actiuni. Cele doua actiuni aflate pe rol se refera la vanzarea spatiilor cu destinatie de cabinete medicale si activitati conexe actului medical din comunele Miresu Mare si Repedea. Actul normativ (OUG nr. 110/2005) care reglementeaza vanzarea acestor spatii a fost suspendat pana la data de 31 mai a acestui an.

In cursul anului trecut, in colaborare cu consiliul judetean, au fost verificati 71 de secretari de unitati administrativ-teritoriale din totalul de 76. Nu au aplicate sanctiuni impotriva acestora.