Prefectul Capitalei, Mihai Atănăsoaei, a declarat, marţi, că Agenţia Domeniilor Statului (ADS) funcţionează ca o instituţie care, când este vorba despre aplicarea legii fondului funciar în municipiul Bucureşti, „întâi încurcă, apoi, dacă o hotărâre judecătorească o obligă, poate eventual să descurce lucrurile”.

Atănăsoaei a atras atenţia că în Bucureşti, comisia de aplicare a Legii 18 implică munca în comun a mai multor instituţii, iar ADS, prin normele sale interne, solicită Prefecturii să depună la dosarele privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ”mai multe documente decât prevede legea”.

„În acest caz, se blochează sistemul, pentru că hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile nu pot fi aplicate din cauza absenţei fondului de rezervă şi a nepunerii la dispoziţie a terenurilor de către ADS”, a spus prefectul. Prezent la conferinţa cu tema „Aspecte recente ale cazuisticii CEDO în materia dreptului la un proces echitabil”, Mihai Atănăsoaei a mai arătat că o altă ”problemă cronică a Bucureştiului” în ceea ce priveşte aplicarea deciziilor judecătoreşti o reprezintă şi lipsa inventarului domeniului public, ceea ce pune autorităţile în dificultate, deoarece nu pot aplica sentinţele din lipsă de terenuri.

„În momentul de faţă, subcomisiile locale nu ştiu ce anume din sectorul lor poate face obiectul Legii 18. Totodată, sunt şi suprapuneri cadastrale între terenurile pe care le restituie instanţa şi alte terenuri care au fost retrocedate”, a spus Atănăsoaei.

O altă situaţie criticată de reprezentantul Guvernului în teritoriu a fost faptul că Primăria sectorului 5 nu a reînfiinţat subcomisia locală, iar cetăţenii din sectorul 5 nu îşi pot exercita dreptul la proprietate. Bilanţul activităţii Prefecturii pentru anul trecut arată că, prin ordin al prefectului, au fost emise 1.623 titluri de proprietate pentru terenurile aferente locuinţelor, formulate în baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991, ca urmare a propunerilor venite de la subcomisiile locale de fond funciar de pe lângă sectoarele Capitalei. Situaţia pe sectoare relevă că în sectorul 1 au fost emise 784 de titluri de proprietate, în sectorul 2 – 336 de titluri, sectorul 3 – 146 de titluri, sectorul 4 – 125 de titluri, sectorul 5 – trei titluri de proprietate şi în sectorul 6 – 229 de titluri.AGERPRES