Ministerul Administraţiei şi Internelor a transmis, luni, unele precizări privind exercitarea funcţiei de prefect, după ce secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a susţinut că un număr de 19 prefecţi ar ocupa abuziv funcţiile.

„Prin art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt reglementate atât exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante, cât şi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacante sau temporar vacante”, precizează MAI, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Sursa citată menţionează că acest text a fost introdus prin ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009, respectiv prin Legea nr. 140/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

„Potrivit acestei reglementări, în mod excepţional, la propunerea justificată a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii există funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacantă sau temporar vacantă, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizată de funcţionari publici sau, după caz, de funcţionari publici cu statut special, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici”, subliniază MAI.

Totodată, conform comunicatului de presă, măsura se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, în condiţiile în care, din motive obiective, funcţia publică nu a putut fi ocupată prin mobilitate.

”Prevederile legii nu stabilesc în mod expres o limită de timp pentru exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacante sau temporar vacante, prevederile art. 92 alin. (2) şi (3) din Legea 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante. Anterior acestei modificări legislative, exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici se dispunea pentru o durată de 6 luni, perioadă ce putea fi prelungită cu maxim 6 luni într-un an calendaristic, cu avizul ANFP, corespunzător dispoziţiilor articolului IV alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice, cu modificările ulterioare”, adaugă sursa citată.


Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că social-democraţii vor depune plângeri penale împotriva a 19 prefecţi pe motiv că ocupă „abuziv” funcţiile şi vor ataca în judeţe, la instanţele de contencios-administrativ, ordinele emise de aceştia după data de 2 aprilie 2010. PSD cere Guvernului să numească imediat în teritoriu, în judeţe, prefecţi conform prevederilor legale.

„Am discutat despre situaţia fără precedent în care se găsesc aproape toţi aşa-zişii prefecţi din România. La ora aceasta, începând cu 2 aprilie 2010, cea mai mare parte a prefecţilor din România ocupă ilegal funcţiile respective. Din acest motiv, toate ordinele emise de aceşti prefecţi, începând cu data în care nu mai ocupă legal funcţia, vor fi atacate în judeţe, la instanţele de contencios-administrativ. Împotriva prefecţilor se vor face plângeri penale pentru ocuparea prin abuz a funcţiei respective. Se poate discuta şi de uzurparea de calităţi oficiale. Analizăm şi posibilitatea ca domnul Emil Boc (primul ministru – n.r.) şi domnul Vasile Blaga (ministrul de Interne – n.r.) să primească o plângere penală pentru neglijenţă sau abuz în serviciu”, a afirmat Dragnea. El a explicat că cei 19 prefecţi au fost numiţi prin Hotărâre de Guvern, temporar, iar în Legea statului funcţionarului public se menţionează foarte clar că termenul maxim de organizare a unui concurs pentru aceste posturi este de şase luni. AGERPRES