Pacienţii din judeţul Sibiu au la dispoziţie, începând de pe 8 martie, platforma online https://portalmedical.cjsibiu.ro/, prin care vor avea acces la toate datele medicale personale, îşi vor putea vizualiza istoricul medical şi cu ajutorul căreia se vor putea programa de acasă la medicii din cele trei spitale aflate în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu: Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Sibiu, Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu şi Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Portalul Medical asigură accesul pacienţilor celor trei spitale la un tablou centralizat care cuprinde date medicale, cum ar fi: istoric medical, scrisori medicale, bilete de ieşire din spital şi buletine de analize.

Totodată platforma permite realizarea de programări online la cabinetele celor trei spitale din subordinea Consiliului Judeţean Sibiu. În situaţia în care pacientul doreşte, platforma oferă şi posibilitatea de a adăuga la profilul medical analize suplimentare care au fost realizate în alte clinici şi poate da acces la dosarul medical unui medic în funcţie de necesitate, inclusiv medicilor de familie.

Soluţia a fost realizată la iniţiativa Consiliului Judeţean Sibiu fiind parte din cadrul unui amplu proiect realizat cu fonduri europene „Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune Socială.

Unitate. Sibiu-Strategia 2030” (cod MySMIS 126475), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020. Scopul proiectului este de a creşte accesul online la serviciile publice gestionate de instituţiile din subordine în vederea reducerii birocraţiei pentru cetăţeni când accesează servicii de sănătate.

Proiectul are o valoare totală de 3.701.804,04 lei , din care 3.141.080,48 lei este valoarea cofinanţării nerambursabile şi are o durată de 30 de luni.

„Prioritatea noastră, aceea de a îmbunătăţi serviciile medicale nu se rezumă la investiţii în clădiri sau echipamente, ci constă şi în identificarea de modalităţi moderne de interacţiune a sibienilor cu spitalele. Este o preocupare permanentă pentru Consiliul Judeţean şi pentru administraţiile celor trei spitale simplificarea relaţiei cu pacienţii şi eficientizarea la maxim a resurselor, fie că este vorba despre resurse de timp sau financiare”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean.

Platforma https://portalmedical.cjsibiu.ro/ poate fi accesată inclusiv de pe site-ul Consiliului Judeţean Sibiu, fiind adaptată accesării de pe orice dispozitiv, fie că este vorba despre calculator, laptop, tabletă sau telefon mobil. Pentru a intra în platformă, utilizatorii îşi creează un co nt de utilizator pe platformă folosind fie codul de pacient primit de la oricare dintre cele trei spitale, fienumărul de document de pe cardul electronic de asigurări de sănătate (poziţia 4 – număr document).

De asemenea, sunt necesare pentru crearea contului de utilizator codul numeric personal şi o adresă de e-mail valabilă. AGERPRES