reabilitare cluj.jpgPeste 50 de persoane au participat săptămâna trecută la seminarul cu tema „Creşterea performanţelor energetice ale clădirilor prin reabilitare termică”, organizat de Portalul naţional de Administraţie Publică www.Administratie.ro, împreună cu DEKO Professional şi www.EuroUrbanism.ro la Cluj-Napoca.

Evenimentul face parte dintr-un program naţional, demarat in 2009, in cadrul caruia se organizeaza seminarii locale în oraşele mari din ţarã, împreunã cu autoritãţile, specialişţii în domeniu şi companiile de construcţii, pentru a pune în dezbatere legislaţia, problemele, soluţiile şi direcţiile de acţiune în domeniu.

Evenimentul local de la Cluj-Napoca a beneficiat de intervenţii şi prezentãri din partea: Arh. Şerban ŢIGANAŞ, Vicepreşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România, Moderator al evenimentului; Cosmin RUS, Director al Inspectoratului de Stat în Construcţii Cluj; Prof. dr. ing Mariana BRUMARU, Auditor energetic, Facultatea de Construcţii Civile, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Mihai MEREUŢA, Preşedinte, Liga Habitat (intervenţie telefonică); Mircea TESCARU, Sales Regional Manager, DEKO Professional; Laurenţiu PLOSCEANU, Preşedinte Asociaţia Română a Antreprenorilor în Construcţii (intervenţie telefonică).

În expunerea sa, arh. Serban ŢIGANAŞ a arătat că dezvoltarea urbană în ţara noastră a fost una comercial speculativă, bazată pe derogări şi lipsită de strategii coerente. Politicile publice nu au precedat iniţiativele private, iar exerciţiul recursului la finanţări europene este apreciat că fiind unul dintre cele mai slabe din uniune. Reabilitarea termică şi problematică certificatului energetic au avut un start lent de circa nouă ani de zile în România, de la apariţia principiilor şi reflectarea lor în legislaţie până când au început să producă efecte. Deşi legea autorizării construcţiilor prevedea încă de acum peste 10 ani obligaţia de a furniza în documentaţii calculul coeficienţilor globali de izolare termică, în practică aceasta cerinţă a fost ignorată de proiectanţi şi tolerata de administraţii. O confuzie enormă plasează cerinţele minimale de performanţă a clădirilor sub titlul „legea calităţii în construcţii”, deşi calitatea înseamnă cu totul altceva decât respectarea unor plafoane minime normate. O altă eroare fundamentală care caracterizează abordarea evaluării calităţii mediului constriuit este confuzia între legal şi valoros şi lipsa abordării holistice. De fapt aceasta este cea mai mare problemă care se reflectă şi asupra domeniului reabilitării termice a construcţiilor. Reabilitarea termică afectează arhitectura în general dincolo de problemele de fizică a construcţiilor şi rezolvările punţilor termice a detaliilor de faţadă, modenaturi, ornamentica, texturi ale materialelor şi în final caracterul original şi specific al arhitecturii “reabilitate” se poate pierde ireversibil. Riscurile şi ratările se sesizează în mod evident acolo unde arhitectura afectată este bogată nu numai în detalii spaţiale, protuberanţe, subtile în proporţii şi cu o materialitate mai importantă decât culoarea vopsitoriei tencuielii.

Prof. Dr. Ing. Mariana BRUMARU, de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a prezentat modul minuţios de calcul al performanţei energetice a unei clădiri, prezentând principalele criterii de performanţă în proiectarea soluţiilor de reabilitare termică a unei clădiri: cunoaşterea aprofundată a normativelor în vigoare; acurateţea expertizei termice şi energetice a clădirii; corectitudinea şi eficientă măsurilor de îmbunătăţire a performanţelor energetice ale elementelor anvelopei şi instalaţiilor, compatibilitatea lor cu alcătuirea constructivă a clădirii; pregătirea tehnică a specialiştilor etc.

Mircea TESCARU, Regional Manager DEKO Professional, a prezentat argumentele pentru care cei care realizează lucrări de reabilitare termică a clădirilor ar trebui să utilizeze sisteme complete de anvelopare termică, de bună calitate, cu agrement tehnic, şi să nu recurgă la compromisuri care pot afecta rezultatul lucrărilor de anvelopare. Într-o prezentare ilustrata a unor lucrări de reabilitare termică desfăşurate în ţară, a arătat cum, din ignoranţă, necunoaştere sau pur şi simplu rea-voinţă, clădiri cu personalitate devin, sub amprenta „polistirenizarii”, nişte simple kitsch-uri arhitectonice care nu mai au nimic din farmecul de la început.

Alte concluzii desprinse din lucrările seminarului:

– este necesară reformularea şi îmbunătăţirea legislaţiei, mai ales a normativelor, şi, foarte important, este necesară respectarea acestor normative;

– orice proiect de reabilitare trebuie abordat complex, cu profesionalism din partea tuturor celor implicaţi: proprietar, proiectant, auditor energetic, constructor;

– problema auditorilor şi a calităţii acestora încă nu a fost rezolvată (ca nivel al pregătirii şi gradului de încărcare);

– proprietarii trebuie să aibă dreptul de a-şi hotărî executantul, şi să fie învăţaţi ce înseamnă calitatea;

– legislaţia achiziţiilor publice trebuie modificată, pentru că, în această formă, nu încurajează realizarea de lucrări de calitate;

– trebuie să existe o consultare publică în luarea deciziilor care ţin de lege şi în alegerea soluţiilor aplicate.

Programul iniţiat de portalul www.Administratie.ro împreună cu DEKO Professional este organizat în acest an în Timişoara, Craiova, Cluj-Napoca, Oradea, Bucureşti, Piatra Neamţ şi Constanţa.