PMB vrea să obţină finanţare de la Fondul de Mediu pentru achiziţionarea a 100 de troleibuze şi 130 de autobuze hibride

Consiliul General al Capitalei va dezbate în şedinţa de joi un proiect de hotărâre care vizează asigurarea unei contribuţii de 85 de milioane de lei, reprezentând cofinanţarea pentru achiziţionarea a 100 de troleibuze şi 130 de autobuze hibride, în cadrul Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, finanţat din Fondul de Mediu.

Proiectul ar urma să aibă o valoare totală de 487,8 de milioane de lei (inclusiv TVA).

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului se vor asigura din alocaţii bugetare sau alte fonduri legal constituite cu această destinaţie.

Din expunerea de motive reiese că Municipiul Bucureşti intenţionează să depună o cerere de finanţare pentru proiectul “Achiziţionare mijloace de transport mai puţin poluante necesare îmbunătăţirii transportului public de călători în Municipiul Bucureşti”, în vederea obţinerii de asistenţă financiară nerambursabilă. La depunerea cererii de finanţare este necesară hotărârea CGMB din care rezultă asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile.

Tot în şedinţa din 18 octombrie vor fi supuse aprobării alte două proiecte care vizează modernizarea şi dotarea liniilor de tramvai 1 şi 10, în vederea finanţării acestora în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Ambele proiecte vizează achiziţia a câte 12 tramvaie noi din gama de 36 metri şi presupun fiecare o investiţie de 120,8 de milioane de lei, contribuţia proprie a Municipiului Bucureşti fiind de 1,8 de milioane de lei, pentru fiecare proiect. AGERPRES