PMB va relua, după încetarea stării de urgenţă, procedura de achiziţionare a unui teren pentru gestiunea deşeurilor

Primăria Capitalei anunţă că a anulat procedura de achiziţionare a unui teren pentru dezvoltarea de investiţii destinate gestiunii deşeurilor, dar că o va relua după încetarea stării de urgenţă.

“Procedura privind ‘Achiziţionare teren cu destinaţia dezvoltare investiţii pentru gestiunea deşeurilor’ a fost anulată întrucât perioada de derulare a procedurii s-a suprapus cu perioada de instituire a stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/16.03.2020, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19. Totodată, de la data demarării acestei proceduri, autoritatea contractantă a primit din partea unor operatori economici: plângere administrativă prealabilă, prin care solicită anularea procedurii de atribuire, solicitări de clarificări care invocă starea de urgenţă şi imposibilitatea de obţinere a documentelor solicitate prin documentaţia de atribuire. După încetarea stării de urgenţă, Primăria Municipiului Bucureşti va relua procedura privind ‘Achiziţionare teren cu destinaţia dezvoltare investiţii pentru gestiunea deşeurilor'”, se arată într-un comunicat transmis presei.

Pe 27 martie, Primăria Capitalei îşi anunţa intenţia de a achiziţiona un teren în vederea dezvoltării unei investiţii pentru gestiunea deşeurilor, la o valoare estimată de 21.141.408 lei fără TVA. Conform invitaţiei de participare, ofertele puteau fi transmise până pe 22 aprilie. Potrivit anunţului iniţial, terenul trebuia să aibă o suprafaţă cuprinsă între 10 şi 13 ha, iar distanţa faţă de km 0 al Bucureştiului trebuia să fie de maximum 30 de kilometri. O altă cerinţă era o distanţă minimă de 500 de metri de la limita amplasamentului la locuinţele din proximitate.

În cadrul criteriilor de atribuire, reprezentau avantaje: preţul cel mai scăzut (50%), încadrarea terenului în intravilan, accesul direct la un drum naţional, disponibilitatea infrastructurii de apă-canal, de conectare la reţeaua electrică, prezentarea unui studiu geotehnic cu o vechime mai mică de doi ani, distanţa cât mai mare faţă de ariile naturale protejate.

În caietul de sarcini se reamintea că prin Hotărârea de Consiliu General nr. 64/2020 a fost aprobată demararea procedurilor de identificare, negociere şi achiziţionare a unui teren cu destinaţia dezvoltare investiţii pentru gestiunea deşeurilor. De asemenea, prin Master Planul pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor la nivelul Municipiului Bucureşti (HCGMB nr. 455/2019) s-au propus următoarele investiţii: instalaţie de tratare termică a deşeurilor municipale cu valorificare energetică cu o capacitate de 235.000 tone/an (destinată doar deşeurilor reziduale, rămase după colectarea separată a deşeurilor reciclabile); instalaţie de digestie anaerobă pentru reciclarea biodeşeurilor; instalaţie pentru tratarea mecano-biologică a deşeurilor reziduale. AGERPRES