Planul Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea se află de peste o lună în dezbatere publică, în toată această perioadă înregistrându-se mai multe propuneri sau observaţii din partea cetăţenilor. Începută în 28 ianuarie, consultarea publică asupra propunerilor preliminare privind reactualizarea PUG se va încheia pe data de 15 martie, iar pentru lunile aprilie-mai este programată consultarea publicului în mod unitar cu evaluarea de mediu.

În urma dezbaterii publice, în PUG vor fi cuprinse prevederi pe termen mediu şi lung privind evoluţia în perspectivă a localităţii, direcţiile de dezvoltare funcţională, traseele coridoarelor de circulaţie, zonele de risc natural delimitate şi măsuri specifice pentru atenuarea riscurilor, principalele proiecte de dezvoltare şi restructurare, stabilirea terenului intravilan, precum şi alte prevederi.

Propunerile sau observaţiile cetăţenilor pot fi făcute în scris, la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei municipiului, în registrul deschis special în acest sens, aflat în holul central al sediului municipalităţii sau pe site-ul propriu, la adresa ww.primariavl.ro, unde poate fi consultată on-line şi documentaţia aferentă.
Întocmirea noului PUG a fost încredinţată Universităţii de Arhitectură ”Ion Mincu”, iar în a doua jumătate a acestui an, după obţinerea tuturor avizelor şi aprobărilor de la ministerele implicate, el va fi supus aprobării Consiliului Local Municipal.