Asociaţia Comunelor din România (ACoR) a înaintat o plângere prealabilă Guvernului, ministerelor Finanţelor, Muncii, Dezvoltării şi Avocatului Poporului referitoare la OUG ce prevede menţinerea în 2021 a cuantumului brut al salariilor personalului bugetar la nivelul din decembrie 2020.

Asociaţia afirmă că ordonanţa a fost emisă „cu nerespectarea prevederilor legale” şi susţine că actul normativ nu a fost pus în dezbatere publică.

„Preşedintele ACoR, Emil Drăghici, semnalează excesul de putere şi comportamentul abuziv al Guvernului României, prin aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene fără consultarea structurilor asociative”, potrivit unui comunicat al ACoR.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează că „în procesul de elaborare a actelor normative, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a informa şi de a supune consultării şi dezbaterii publice proiectele de acte normative şi de a permite accesul cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum şi la datele şi informaţiile de interes public, în limitele legii”, menţionează asociaţia.

„ACoR consideră că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 a fost emisă cu nerespectarea prevederilor legale, concluzionând în mod succint şi fără echivoc că Guvernul României şi-a depăşit vădit competenţa, acţionând discreţionar, manifestând dispreţ faţă de prevederile constituţionale şi legale”, prevede sursa citată.

Conform acesteia, prezenţa acestui „exces de putere de o gravitate extremă aduce prejudicii drepturilor autorităţilor administraţiei publice locale”, acestea funcţionând ca autorităţi administrative autonome, fiind astfel încălcate principiul legalităţii şi cel al autonomiei locale.

„ACoR solicită depunerea tuturor diligenţelor pentru abrogarea Art. I şi V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020, rezervându-şi dreptul legitim şi statutar de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, dacă în cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea plângerii nu se va adopta măsura solicitată”, mai arată comunicatul.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene prevede printre altele că: în anul 2021, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii; în 2021 indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2020. AGERPRES