Peste un milion lei au fost alocaţi judeţului Brăila, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, din Fondul de rezervă bugetară pentru 13 comune, fiecare primind câte 80.000 lei.

Fondurile au fost alocate la solicitarea autorităţilor locale, pentru asigurarea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare ale autorităţilor administraţiei publice locale, cheltuieli care trebuie făcute până la sfârşitul anului 2022.

Banii au fost alocaţi pentru cheltuieli de strictă necesitate, precum cheltuieli de funcţionare (salarii, iluminat public şi întreţinerea acestuia, salubritate etc), cofinanţarea proiectelor, plata combustibilului pentru asigurarea încălzirii unităţilor şcolare, asigurarea cu energie termică, plata unor corecţii financiare, sentinţe, cheltuieli de capital, precum şi alte cheltuieli neprevăzute.

În ceea ce priveşte judeţul Brăila, au fost finanţate comunele Berteştii de Jos, Cazasu, Cireşu, Frecăţei, Grădiştea, Gropeni, Salcia Tudor, Scorţaru Nou, Surdila Găiseanca, Surdila Greci, Tichileşti, Ulmu şi Zăvoaia. AGERPRES