Peste 78 milioane de euro sunt alocate, în cadrul a două apeluri de finanţare nerambursabilă, pentru protecţia şi conservarea naturii, a biodiversităţii şi a infrastructurii verzi şi pentru mobilitatea urbană multimodală durabilă din 37 de oraşe din Regiunea Centru.

„Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru lansează două noi apeluri de finanţare prin prioritatea 3 şi 4 a Programului ‘Regiunea Centru’ 2021-2027. Peste 78 milioane euro sunt alocate pentru protecţia şi conservarea naturii, a biodiversităţii şi a infrastructurii verzi şi pentru mobilitatea urbană multimodală durabilă din oraşe. În următoarea perioadă se va deschide şi depunerea de cereri de finanţare pentru primăriile oraşelor din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, apelurile de proiecte fiind de tip necompetitiv, pe principiul primul venit, primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare”, se menţionează în comunicat.

Cererile de finanţare pentru toate priorităţile de investiţii lansate în cadrul PR Centru se vor depune exclusiv printr-o aplicaţie electronică.

„Similar apelurilor de proiecte referitoare la îmbunătăţirea sistemelor de eco-mobilitate la nivelul municipiilor din Regiunea Centru şi la creşterea calităţii infrastructurii verzi şi albastre din aceste localităţi de rang superior, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a prevăzut şi finanţarea operaţiunilor asemănătoare din celelalte oraşe ale regiunii (…) Concepte ca ‘Noul Bauhaus European’ şi cel al ‘oraşului de 15 minute’ pot fi realizate doar cu investiţii importante, care să ducă la schimbarea felului în care este abordat procesul de dezvoltare urbană durabilă. Sistemele de transport public din orice localitate urbană trebuie modernizate, să devină eficiente şi ecologice, în paralel cu reabilitarea spaţiilor degradate şi dezvoltarea zonelor verzi care să determine o mai bună calitate a vieţii locuitorilor”, a declarat, potrivit comunicatului, directorul general ADR Centru, Simion Creţu.

Prin Acţiunea 3.4 – Investiţii în infrastructura verde şi albastră în mediul urban regional, oraşele din regiune au la dispoziţie o alocare financiară de peste 25,7 milioane de euro, pentru finanţarea proiectelor ce vizează intensificarea acţiunilor de protecţie şi conservare a naturii, a biodiversităţii şi a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum şi reducerea tuturor formelor de poluare.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 300.000 de euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 2,5 milioane de euro.

Se alocă fonduri pentru crearea şi extinderea coridoarelor verzi, amenajări de maluri în zonele urbane, parcuri, păduri urbane, grădini urbane, reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, dar şi activităţi auxiliare ce asigură buna funcţionare a acestor spaţii (alei, trasee pentru biciclete, mobilier urban confecţionat din materiale prietenoase cu mediul etc.). Investiţiile propuse trebuie să fie parte a SIDU.

Depunerea proiectelor pe acest apel se va realiza în perioada 26 octombrie – 26 aprilie 2024. Prin Acţiunea 4.2 – Dezvoltarea mobilităţii urbane durabile în oraşele Regiunii Centru, solicitanţii au la dispoziţie un buget de peste 52,7 milioane de euro, pentru proiecte ce vizează îmbunătăţirea mobilităţii urbane ca parte a tranziţiei către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 250.000 de euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 2,5 milioane de euro.

Fondurile solicitate se pot investi in achiziţionarea de autobuze, construirea, modernizarea şi extinderea de benzi dedicate, trasee pietonale şi de piste de biciclete, a staţiilor de alimentare a autobuzelor, a depourilor sau autobazelor, dar şi pentru construirea şi modernizarea staţiilor de transport public de călători, sau a sistemelor de bilete integrate pentru călători.  Aceste investiţii trebuie să rezulte din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) şi din Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU).

Perioada de depunere a proiectelor pe acest apel este 10 noiembrie – 10 octombrie 2024. AGERPRES