Peste 230 de proiecte au trecut de filtrul comisiei de selecţie şi evaluare a programului „Tim Cultura”, urmând să primească finanţare nerambursabilă de la Consiliul Judeţean (CJ) Timiş în acest an.

Între ele se regăsesc multe dintre evenimentele care au reuşit să atragă mii de locuitori din judeţ, din vestul ţării şi chiar de dincolo de graniţe, prin specificul tradiţional local.

Câteva dintre cele mai îndrăgite evenimente culturale ale locului sunt „Vatra de olari de la Jupâneşti” (august), Festivalul internaţional de interpretare a poeziei în grai străbun şi folclor autentic „Ştefan Pătruţ” (septembrie – octombrie la Ohaba – Forgaci), lansarea Monografiei ilustrate a oraşului Buziaş (septembrie – octombrie), amenajarea expoziţiei „Personalităţi ale zonei Făget, a Muzeului de Istorie şi Etnografie din Făget” (noiembrie), Educaţie muzicală a elevilor în şcoli (octombrie – noiembrie), „În căutarea luminii – Eufonia” (Asociaţia Trib’Art, septembrie – octombrie), zile ale comunelor, „Nedeea românilor de pretutindeni” (august – Valea lui Liman), concerte de colinde şi obiceiuri de Crăciun (decembrie), schimburi interculturale de păstrare a datinilor, tradiţiilor şi a culturii tradiţionale româneşti (decembrie – Tomeşti), evenimente de promovare a tradiţiilor gastronomice bănăţene şi a turismului local (august – octombrie).

Aceste proiecte au fost selectate dintr-un total de 310 depuse, iar suma alocată pentru Programul „Tim Cultura” este de 4.240.000 de lei, la care se adaugă 200.000 de lei fondul pentru tineret, rezultând un total de 4.440.000 de lei.

„Comisia de selecţie şi evaluare a verificat dacă au fost respectate prevederile legale privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum şi prevederile Ghidului de eligibilitate aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean. Evaluarea s-a făcut pe baze competitive, concurenţiale, având în vedere îndeplinirea mai multor condiţii”, au anunţat reprezentanţii CJ Timiş.

Între criteriile avute în vedere pentru selecţie s-au numărat gradul de oportunitate al proiectului privind dezvoltarea unei vieţi cultural-educative diversificate la nivelul judeţului, calitatea artistică şi originalitatea proiectului, gradul de impact şi derularea în mediul rural. AGERPRES