Mai multe categorii de persoane defavorizate social din municipiul Braşov ar putea să primească un sprijin pentru plata chiriei, Primăria venind cu o astfel de soluţie în contextul în care numărul locuinţelor sociale disponibile este mult sub cel al cererilor depuse.

Un Regulament de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor aflate în dificultate cu domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Braşov a fost lansat în dezbatere publică, acesta urmând să treacă, pentru ca această facilitate să poată fi acordată, de votul consilierilor locali.

„Una dintre problemele sociale majore ale municipiului Braşov este lipsa de locuinţe sociale. Avem, în acest moment, la nivelul municipiului, doar 44 de locuinţe pe care le putem pune la dispoziţia celor care au nevoie. De aceea am lansat în dezbatere publică regulamentul prin care vom sprijini, integral sau parţial, plata chiriei pentru anumite categorii de persoane defavorizate. Prin această măsură venim în sprijinul tinerilor care au ieşit din casele de copii, celor care aparţin unor categorii marginalizate sau aflate în risc de excluziune socială, precum şi în sprijinul femeilor care au ieşit din relaţii abuzive sau au suferit de violenţă domestică”, a declarat, conform unui document transmis de biroul de presă al Primăriei Braşov, viceprimarul Flavia Boghiu.

Prin acest act normativ, ar urma să fie acordat un ajutor financiar lunar pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor aflate în dificultate – tineri proveniţi din sistemul de protecţie cu vârsta de până la 35 de ani împliniţi, persoane singure/familii marginalizate social sau în risc de marginalizare socială, cât şi victime ale violenţei domestice – pentru o perioadă de până la 12 luni, cu posibilitatea de prelungire de până la 36 de luni.

Ajutorul pentru plata chiriei se va situa, în funcţie de punctajul obţinut, între 900 şi 1.400 de lei lunar, dar cuantumul ajutorului lunar nu poate fi mai mare decât cuantumul chiriei prevăzute în contractul de închiriere.

Beneficiarii acestei facilităţi vor trebui să îndeplinească o serie de condiţii să fi avut domiciliul sau reşedinţa, în ultimele 24 de luni, în municipiul Braşov; să nu aibă locuinţă şi nici să nu fi înstrăinat în ultimii 10 ani; să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/ construire de locuinţă şi să nu depăşească un anumit venit, stabilit în funcţie de numărul membrilor familiei.

Pe lângă aceasta, ei vor avea obligaţia ca, în cazul în care nu au un loc de muncă, să se înregistreze pentru căutarea unuia la AJOFM, „de a se califica sau de a întreprinde toate măsurile necesare pentru a ieşi din starea de dependenţă”, a precizat viceprimarul Flavia Boghiu.

Potrivit directorul Direcţiei de Asistenţă Socială din Primărie, Monica Chelban, în medie, în ultimii 15 ani, municipalitatea a primit 140 de cereri pentru repartizarea unei locuinţe sociale anual. AGERPRES