Primăria Municipiului Iași a primit patru oferte la licitația privind delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Iași. Acestea au fost depuse de SC Luxten Lighting Company SA, SC Flash Lighting Services SA, asocierea SC Urbioled SRL – SC Amper Grup SRL și SC Elba Com SA.

Valoarea estimată maximă a concesiunii care urmeaza a fi achitată pe parcursul celor trei ani este de 8.929.974,15 lei, fără TVA, la care se adaugă opțiunea de prelungire de maxim un an și jumătate, care are o valoare estimată de 4.464.978,08 lei, fără TVA. Valoarea bunurilor de retur este de 93.032.285,71 lei, fără TVA, reprezentând valoarea bunurilor care formează sistemul de iluminat public din oraș. Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public va fi de trei ani de la data emiterii ordinului de începere.

Firma câștigătoare va trebui să întrețină / mențină sistemul de iluminat public existent în Municipiul Iași și să garanteze permanenta funcționare a iluminatului public, să realizeze iluminatul ornamental festiv de sărbători, să optimizeze consumul de energie electrică pentru iluminatul public, precum și să asigure asistența tehnică la instalația de iluminat nocturn de la Stadionul „Emil Alexandrescu” începând cu iunie 2020 (când expiră valabilitatea contractului în vigoare pentru prestarea acestui serviciu).

Una din condițiile necesare a fi îndeplinite de operator pentru încheierea contractului este cea a înființării unui dispecerat pentru preluarea non-stop a sesizărilor privind defecțiunile apărute în sistemul de iluminat public.