Palatul Administrativ Zalău, în incinta căruia funcţionează Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean şi alte câteva instituţii bugetare, va fi reabilitat printr-un proiect cu finanţare europeană în valoare totală de peste 24 milioane de lei.

Potrivit unei informări de presă a Instituţiei Prefectului Sălaj, prefectul Florin Florian, a semnat pe 26 noiembrie proiectul vizând „Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ Zalău”, finanţat prin intermediul fondurilor externe nerambursabile, în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, semnarea contractului având loc în prezenţa echipei de proiect şi a coordonatorului de programe pentru Sălaj al ADR Nord Vest, Ovidiu Ghiurco. Bugetul total al proiectului este de 24,3 milioane de lei, din care cheltuieli eligibile 21,7 milioane de lei.

„Scopul proiectului este transformarea Palatului Administrativ – Zalău dintr-o clădire clasică, depăşită moral, într-o clădire modernă, prin lucrări de eficientizare energetică”, se arată în comunicatul menţionat.

Prin implementarea proiectului se intenţionează, printre altele, anveloparea clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventilo-convectoare, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de iluminat, instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare şi a unor sisteme de management energetic integrat.

Totodată, prin implementarea proiectului se urmăreşte reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră şi folosirea în proporţie de peste 15% a energiei obţinute din surse regenerabile.

Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj a fost realizată în perioada anilor 1970-1971, având o suprafaţă utilă de aproximativ 4.600 de metri pătraţi şi fiind compusă din subsol, parter şi două etaje. În momentul de faţă, construcţia nu corespunde în totalitate cerinţelor unei clădiri administrative, fiind realizată cu materiale şi tehnologii specifice anilor ’70, nefiind modernizată niciodată. AGERPRES