Cunoașterea insuficientă a normelor de către practicieni, personal neadecvat la nivel local, lipsa competențelor în materie de achiziții, presiune exercitată pentru anumite rezultate ale procedurii, lipsa unităților centrale sunt doar câteva dintre problemele identificate de Ovidiu Slimac, expert în achiziții publice, în acest domeniu.

Cu peste 20 de ani de experiență în acest sector, Slimac le-a oferit participanților la conferința  Management Modern în Administrație, de pe 20 octombrie, cu tema Modernizarea Administrației Publice, o imagine la zi a domeniului, care a inclus și informații despre implicarea factorilor de decizie, dar și despre accelerarea procedurilor pentru absorbția fondurilor europene. Membrii comunității OSC-Administrație au mai discutat, în întâlnirea din această lună, despre modificările din domeniul achizițiilor publice, legislația și regulamentele în vigoare, atât la nivel național, cât și european.

Principiile atribuirii contractelor de achiziție publică

Ovidiu Slimac a prezentat succint modificările și amendamentele aduse legislației primare, secundare și terțiare în ceea ce privește achizițiile publice, de-a lungul timpului. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții sunt: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea și asumarea răspunderii.

”La nivel teoretic, fiecare achiziție are 6 etape cheie: Identificarea necesității autorității contractante, (considerente operaționale, rezultate de atins, constrângeri de timp și de cost) ; Analizarea Pieței și Pregătirea Strategiei de Achiziții (cercetarea și analizarea pieții specifice, alegerea metodei și procedurii de aplicat); Alegerea Criteriilor și Cerințelor aplicabile (criterii de eligibilitate, criterii de evaluare a ofertelor, modelul de contract); Procesul de Achiziție (folosirea sistemului de achiziții electronic, analizarea și selectarea celei mai avantajoase oferte, atribuirea contractului); Implementarea contractului (factorii cheie ai management-ului de contract, incluzând indicatorul VfM = valoarea pentru bani); și Verificarea post atribuire contract / etapa de implementare (a adus acest contract valoarea pentru bani scontată de autoritatea contractantă, care sunt lecțiile de învățat de aici, ne-am însușit și aplicat lecțiile învățate din trecut ?)”, a explicat Slimac.

Modernizarea achizițiilor publice

Sectorul achizițiilor publice a fost modernizat, în timp, fapt ce a dus, potrivit expertului, la ”simplificarea procedurilor, la o libertate mai mare în organizarea procedurilor de atribuire a contractelor, într-un mod flexibil și eficient; de asemenea, prin noua legislație s-a introdus procedura de negociere competitivă, cu invitarea a cel puțin trei ofertanți, când proiectul este deosebit de complex legal/financiar”.

În plus, pentru încurajarea folosirii inovației în administrația publică, noile reguli au îmbunătățit dimensiunea modernizării: ”Cercetarea și inovarea, inclusiv eco-inovarea și inovarea socială, sunt pilonii principali ai creșterii economice. Prin achiziția de produse, servicii, lucrări, se vor îmbunătăți eficiența și calitatea serviciilor administrative, în folosul societății, prin provocarea acesteia, prin generarea de noi idei transformate în produse, servicii și lucrări sustenabile.”

Achizițiile din spitale

Prevederile privind transparența achizițiilor din spitale au fost introduse cu scopul reducerii corupției, după cum a arătat Slimac: ”Achizițiile publice din sectorul de sănătate rămân supuse regimului achizițiilor publice, fie sub formă de achiziții centralizate de către organisme speciale, fie achiziții de către unități de sănătate publică care se califică ca autorități contractante. Trebuie să existe o implicare a factorilor de decizie politică, prin crearea politicilor de transfer public, de la economia de tip liniar, la economia de tip circular.”

În plus, Guvernul român a adoptat recent o Ordonanță de Urgență, care modifică cadrul legal al achizițiilor publice pentru a facilita implementarea mai rapidă a investițiilor majore, în special a celor finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României.

Legislație specială pentru achizițiile verzi

În România, după cum a arătat exprtul, există un ghid, o legislație pentru achizițiile verzi, care includ 6 grupe de produse și servicii selectate, după cum urmează: hârtie de copiat și hârtie grafică, mobilier nou, servicii de renovare / recondiționare a mobilierului; alimente și servicii de catering ; autovehicule pentru transport; produse și servicii de curățenie; echipamente IT de birou. La nivel european sunt 20 de astfel de grupe de produse.

Iar angajamentul de achiziții durabile (The Sustainable Procurement Pledge – SPP) este o comunitate este o comunitate de profesioniști practicieni în achiziții publice, academicieni, studenți care se angajează să integreze sustenabilitatea în practicile lor de achiziții și să împărtășească cunoștințele și instrumentele despre cum să facă acest lucru.

SPP s-a înființat în urmă cu doi ani și introduce cinci principii pe care toți Ambasadorii SPP se angajează să le urmeze prin acțiunile lor de zi cu zi:

  1. Ambasadorii își asumă Răspunderea pentru Oameni și Planeta noastră!
  2. Ambasadorii cred că vom schimba lumea împreună!
  3. Ambasadorii acceptă că trebuie să înceapă cu ei înșiși!
  4. Ambasadorii se angajează să împărtășească cunoștințele și să asculte pe ceilalți!
  5. Ambasadorii își propun să lase moștenirea corectă a achizițiilor!

“În general, practicienii în achiziții nu sunt experți în mediu, iar experții în mediu nu au înțelegerea necesară a procesului de achiziții și a normelor și reglementărilor privind sistemul comun al ONU în materie de achiziții. Așadar și în virtutea noii clasificații a ocupațiilor din România, rolul Consilierilor / Experților / Profesioniștilor / Practicienilor în Achiziții Publice devine unul de top management și aceștia își merită locul la masa factorilor de decizie a autorității contractante”, concluzionează Ovidiu Slimac.