senat3.jpgSenatul a adoptat tacit, luni, OUG nr. 20/2016 care modifică ordonanţa privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 cu scopul de a reduce disfuncţionalităţile existente în cadrul salarizării personalului bugetar. Guvernul a motivat necesitatea adoptării ordonanţei prin faptul că salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost, începând cu luna mai, majorat la 1.250 lei, „ceea ce a determinat o serie de inechităţi în materie de salarizare în raport de nivelul studiilor şi al activităţii profesionale prestate”.

De asemenea, Executivul a subliniat că, la momentul emiterii actului normativ, existau pe de o parte niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar pe de altă parte, creşterea salariului de bază minim brut „a condus la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru personal cu atribuţii şi nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiaşi instituţii”.

Astfel, potrivit actului normativ, din august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază sau indemnizaţiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau specialitate „va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”.

De asemenea, la stabilirea salariului de bază sau indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim din cadrul instituţiei se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor „doar dacă persoana deţine titlul ştiinţific de doctor”.

„Începând cu luna august 2016, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă sau, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă”, stipulează actul normativ.

Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie sau autoritate publică, în soldele de funcţie sau în salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit /salariului de merit în plată la nivelul anului 2009, se include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul 2009.

„Începând cu luna august 2017, (…) în soldele de funcţie/salariile de funcţie, se include diferenţa de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009”, mai prevede textul ordonanţei.

Proiectul a împlinit, în data de 5 octombrie, termenul de adoptare tacită în Senat, prima Cameră sesizată în acest caz. Proiectul va fi transmis Camerei Deputaţilor. Guvernul a aprobat, în data de 8 iunie, ordonanţa de urgenţă privind salarizarea bugetarilor, iar de prevederile acesteia beneficiază, potrivit ministrului Muncii, Dragoş Pîslaru, peste 650.000 de persoane din administraţia publică centrală. AGERPRES