Oportunitati parteneriate la Institutul National de Administratie

Conform Strategiei de formare continua a functionarilor publici din Romania, rolul Institutului National de Administratie e definit in functie de statutul sau de furnizor de formare pentru administratia publica, de cel de coordonator al Centrelor Regionale de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala si de cel de diseminator de informatii in cadrul retelelor de parteneri nationali si internationali.
Pentru perioada 2006