eximbank.jpgBanca de Export – Import a României EximBank S.A. este o instituţie
bancară specializată al cărei portofoliu de produse, axat pe trei direcţii
de acţiune – finanţare, garantare, asigurare, îi permite să susţină
activitatea şi dezvoltarea exportatorilor, a IMM-urilor şi a companiilor ce
derulează proiecte în domenii prioritare pentru dezvoltarea economiei, în
special a celor ce contribuie la absorbţia de fonduri europene.

Pachetul de finanţare cuprinde atât credite standard pentru
activitatea curentă sau pentru investiţii, cât şi produse specifice cu
caracter de ajutor de stat: credite cu dobândă subvenţionată şi compensarea
parţială a dobânzii care permite recuperarea a până la 50% din dobânda
plătită pentru creditele de investiţii în lei contractate de la băncile
comerciale.

Garanţiile de stat oferite de EximBank vin în sprijinul
companiilor care au nevoie de credite dar nu dispun de suficiente garanţii
colaterale. Garanţiile emise de EximBank preiau o parte semnificativă a
riscului de credit astfel că utilizarea lor asigură accesul mai facil la
finanţare.

În ceea ce priveşte asigurările, EximBank acoperă riscurile
comerciale şi politice ce pot apărea în derularea tranzacţiilor comerciale
internaţionale sau în implementarea proiectelor de investiţii ale
companiilor româneşti în străinătate.

Tot pentru reducerea riscurilor, EximBank oferă produsul
„Informaţia comercială şi de credit despre partenerii de afaceri”,
prin care orice societate îşi poate cunoaşte viitorul partener comercial
înaintea încheierii unui contract.

EximBank este prezentă în 12 oraşe – Bucureşti, Constanţa, Buzău,
Bacău, Iaşi, Craiova, Timişoara, Oradea, Cluj-Napoca, Braşov, Deva şi
Alba-Iulia – iar pentru pentru a facilita derularea operaţiunilor curente,
banca oferă gratuit serviciul de Internet Banking

„e-ximBanking”.

Operatorii economici pot obţine informaţii despre produse şi
documentaţia aferentă prin intermediul site-ului www.eximbank.ro sau pot
primi detalii scriind pe adresa informatii@eximbank.ro.