Susţine Andrea Gyorgy, Director Operaţiuni – Tranzacţii al companiei Brantner
Romania Holding
, în interviul acordat portalului
www.Administratie.ro.

Aceasta afirmă că Brantner Romania are filiale în Cluj-Napoca, Sibiu,
Piatra Neamţ, Drobeta Turnu Severin şi Făget, prestând servicii publice de
salubrizare a acestor localităţi.

– Doamnă Andrea Gyorgy, din 2004 şi până în prezent, compania
BRANTNER ROMANIA HOLDING oferă o gamă completă de servicii în domeniul
gestiunii deşeurilor şi a serviciilor municipale din România. Vă rog să
detaliaţi acest capitol.

– BRANTNER ROMANIA HOLDING GMBH, cu sediul în Austria, are mai multe
filiale în România, toate licenţiate ANRSC, care prestează servicii publice
de salubrizare a localităţilor în conformitate cu prevederile Legii 101/2006
în localităţile Cluj-Napoca, Sibiu, Piatra Neamţ, Drobeta Turnu Severin,
Făget – jud. Timiş în baza contractelor de delegare a gestiunii serviciilor
de salubrizare încheiate cu autorităţi publice locale.

– Mai exact, care sunt serviciile oferite de companie? Ce
servicii oferiţi consumatorilor privaţi şi instituţiilor publice? Există
contracte speciale cu instituţiile medicale?

– Prin filialele din România firma oferă întreaga gamă de activităţi ai
serviciilor publice de salubrizare aşa cum acestea sunt definite prin Legea
101/2006: precolectarea, colectarea, transportul de deşeuri menajere şi
asimilabile acestora, al deşeurilor din construcţii şi al celor voluminoase,
valorificare deşeurilor, salubrizare stradală, deszăpezire, înfiinţarea şi
administrarea depozitelor de deşeuri. Consumatorii privaţi şi instituţiile
publice beneficiază în majoritatea cazurilor, în mod direct, de servicii de
colectare a deşeurilor menajere, a celor din demolări şi construcţii,
voluminoase şi DEEE, iar indirect şi de alte servicii de salubrizare
contractate de autorităţile locale. În România grupul Brantner nu are
contracte cu instituţiile medicale pentru evacuarea şi neutralizarea
deşeurilor cu regim special, din activităţi medicale.

– La ce se referă PPP sau Public Private Partnership?

– Modelul PPP este modalitatea preferată de colaborare cu autorităţile
locale în vederea asigurării funcţionării serviciilor de utilităţi publice
în alte ţări din Europa Centrala şi de Est unde grupul Brantner este
prezent. În România însă colaborarea are la bază delegarea de gestiune.

– Care sunt obiectivele strategice pentru anul 2010?

– Consolidarea poziţiei pe piaţă, îmbunătăţirea continuă a serviciilor
şi preocuparea accentuată cu recuperarea deşeurilor.

brantner.jpg