O treime dintre primarii din judetul Satu Mare risca sa fie sanctionati contraventional pentru nerespectarea legislatiei privind gospodarirea localitatilor.
Din totalul de 64 de primari din judetul Satu Mare, 19 primari risca amenzi contraventionale cuprinse intre 2.500 si 3.500 de lei pentru neelaborarea si nesupunerea aprobarii Consiliilor locale a planurilor de masuri pentru indeplinirea obligatiilor ce decurg din dispozitiile OG 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale.

Planul de masuri cuprinde in special organizarea modului de organizare a colectarii deseurilor, depozitarea lor si asigurarea curateniei in comuna. Acestia mai au termen pana la 31 mai sa se achite de aceasta obligatie.

Subprefectul Riedl a anuntat ca raportul final al colectivului va fi inaintat prefectului in 4 iunie, documentul continand atat aspectele negative constatate, cat si propunerile de sanctionare a celor care se fac raspunzatori pentru incalcarea normelor legale privind gospodarirea localitatilor.