Înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate dispecerizarea transportului local de persoane este prevăzută într-un proiect de hotărâre care figurează pe ordinea de zi a următoarei şedinţe de Consiliu General al Municipiului Bucureşti.

Se aprobă, de principiu, înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate dispecerizarea activităţii de transport local de persoane„, se arată în proiectul de hotărâre a cărui expunere de motive este semnată de primarul general Gabriela Firea.

În raportul de specialitate se menţionează că activitatea de dispecerizare a transportului de persoane în regim taxi se desfăşoară în prezent printr-un număr de 37 de dispecerate care practică tarife unice stabilite la nivelul acestora, tarife cuprinse între 1,39 lei/km şi 3,5 lei/km.

„Prin decizia nr. 8/03.03.2015, Consiliul Concurenţei a constatat încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/10.04.1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a procedat la sancţionarea a opt societăţi ce desfăşurau activităţi de dispecerizare taxi. Elementele avute în vedere la emiterea deciziei au constat în următoarele: acelaşi tarif de transport în regim de taxi practicat de marea majoritate a transportatorilor care activează în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov (peste 90% din piaţă); modificările simultane sau într-un interval relativ scurt de timp a tarifului, realizate de companiile de transport în regim de taxi din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov în ultimii ani; declaraţiile publice ale reprezentanţilor operatorilor din domeniul serviciilor de transport în regim de taxi din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov referitoare la o stabilire în comun a nivelului tarifelor practicate, menţinerea acestora la un anumit nivel, modificarea/ majorarea acestora cu acelaşi procent; existenţa unei posibile înţelegeri de împărţire a pieţei în ceea ce priveşte rutele de la/ către Aeroportul Internaţional Otopeni Henri Coandă”, se mai arată în documentul respectiv.

Conform raportului de specialitate, serviciul de dispecerizare a activităţii de transport local de persoane se va organiza de către societatea comercială, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti, cu respectarea următoarelor principii: promovarea concurenţei între operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizaţi, cărora li s-a atribuit executarea serviciului; garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport şi al transportatorilor autorizaţi la piaţa transportului public local; garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului de transport local de persoane; administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport proprietate ale municipiului Bucureşti.

Alte principii enunţate în documentul respectiv: deplasarea în condiţii de siguranţă şi confort; asigurarea executării unui transport local de persoane suportabil în ceea ce priveşte tariful de transport stabilit de transportatorii autorizaţi; recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/ taxe suportate de beneficiarii direcţi ai transportului (…) asigurându-se un profit rezonabil pentru transportatorii autorizaţi; autonomia sau independenţa financiară a transportatorilor autorizaţi; satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul municipiului Bucureşti prin servicii de calitate; asigurarea protecţiei reale a categoriilor sociale defavorizate şi a persoanelor cu dizabilităţi, prin compensarea costului transportului de la bugetul local sau de la bugetele autorităţilor de stat specializate; dispecerizarea transportului local de persoane realizat prin programe permanente. AGERPRES