La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc o şedinţă a Consiliului Local
Tecuci, care a vizat constituirea comisiei de elaborare a regulamentului de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a caietului de sarcini şi a
contractului de concesionare a serviciului de salubrizare al municipiului.
Astfel, licitaţia ar urma să aibă loc luna viitoare.

Consiliul Local a încheiat un contract de concesiune a serviciului de
salubrizare al oraşului cu S.C.”Compania Romprest Service” S.A., în 2005,
contract care s-a derulat pe o perioadă de cinci ani şi expiră la 20
septembrie 2010.

În acest sens este necesară organizarea licitaţiei pentru concesionarea
serviciului public de salubrizare, iar în şedinţă s-a propus constituirea
unei comisii, formată din nouă reprezentanţi ai Consiliului local şi ai
executivului care să abordeze Regulamentul de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare, caietul de sarcini şi contractul de concesionare
a serviciului pentru deservirea municipiului. Până în prezent au fost
încheiate un număr de 895 contracte cu agenţii economici, 5624 contracte cu
persoane fizice şi 24 de contracte cu asociaţiile de proprietari. Societatea
colectează şi transportă gratuit deşeurile de echipamente electrice şi
electronice, precum şi deşeurile rezultate în urma precolectarii selective.