Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în colaborare cu Instituţia Prefectului judeţul Neamţ au organizat în perioada 12-13 aprilie 2013, la Piatra Neamţ, seminarul regional cu tema „Carieră şi etică în funcţia publică”. Lucrările seminarului au fost deschise de către Eugen Coifan, Preşedinte ANFP şi George Lazăr, Prefectul judeţului Neamţ.

Seminarul s-a bucurat de prezenţa unui număr de 150 de reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai serviciilor publice deconcentrate din judeţele Iaşi, Suceava, Neamţ, Botoşani, Bacău, Vaslui.

Demarate încă din anul 2009, seminariile regionale constituie un bun prilej pentru instruirea personalului din administraţia publică în ceea ce priveşte managementul resurselor umane, dezvoltând teme de interes, utile activităţii profesionale, adaptate realităţilor socio-economice şi armonizate cu schimbările legislative. Astfel, pe agenda seminarului s-au aflat teme care au tratat subiecte precum perfecţionarea profesională, dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, etica în funcţia publică.

De asemenea, în cadrul seminarului a fost prezentată şi propunerea de politică publică „Dezvoltarea standardelor etice în sistemul administraţiei publice”, aceasta suscitând interesul participanţilor. Dezbaterile intense au reliefat importanţa conştientizării şi a informării cetăţeanului asupra normelor de conduită pe care funcţionarii publici le respectă, dar şi importanţa cunoaşterii rolului consilierului de etică în rândul angajaţilor şi a adoptării unor proceduri interne cu privire la desfăşurarea activităţilor de consiliere etică şi la consilierul de etică. Dezbaterea a evidenţiat în acelaşi timp importanţa creşterii gradului de utilizare a tehnologiilor informatice în aplicarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici. Menţionăm că propunerea de politică publică va sta la baza modificării actualului cadru normativ privind conduita profesională a funcţionarilor publici.

„Sunt ferm convins de utilitatea practică a iniţiativelor Agenţiei şi acest lucru ne motivează să continuăm seria întâlnirilor regionale cu reprezentanţii administraţiei publice locale, în vederea asigurării unui management profesionist al funcţiei publice şi al funcţionarilor publici”, a fost mesajul preşedintelui ANFP, Eugen Coifan.