Au fost finalizate lucrările de montaj și de amenajare ale unui nou ansamblu pentru practicarea sportului în aer liber în arealul Parcului Orizont – dealul Osoiu din municipiul Moinești.

În perioada 1 octombrie 2021 – 31 ianuarie 2022 Primăria Municipiului Moinești implementează proiectul „Sportul ne unește!” co-finanțat de Consiliul Europei și Comisia Europeană prin programul ROMACT.

Valoarea proiectului este de 7.347 Euro, din care 5.000 euro reprezintă grantul alocat prin programul ROMACT, iar 2.347 euro (aproximativ 12 mii lei) este contribuția UAT municipiul Moinești. Acest proiect intitulat „Sportul ne unește!” se înscrie în seria intervențiilor autorității locale de îmbunătățire a atractivității urbane și de creare a unui cadru optim de socializare, precum și de facilitare a accesului cetățenilor, inclusiv a grupurilor vulnerabile (cetățenii vârstnici, copiii, romii) la servicii comunitare de interes public!”, spune primarul municipiului Moinești, jr. Valentin Vieru.

Proiectul „Sportul ne unește!” contribuie la creșterea atractivității și funcționalității zonei de agrement din Parcul Orizont prin dotarea cu acest ansamblu de echipamente sportive pentru exterior.