Noi reglementari pentru completarea bazei de date a functionarilor publici

Tinand cont de rolul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP) in asigurarea managementului functiilor publice si functionarilor publici si avand in vedere dificultatile in transmiterea informatiilor de catre autoritatile si institutiile publice a fost necesara elaborarea proiectului de Hotarare privind stabilirea unor masuri cu privire la evidenta functiilor publice si a functionarilor publici.

Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 324/15.V.2009.

Potrivit acestei Hotarari autoritatile si institutiile publice vor trebui sa transmita ANFP informatiile cuprinse in evidenta functiilor publice si a functionarilor publici din cadrul acestora. “Autoritatile si institutiile publice vor transmite catre ANFP modificarile intervenite in situatia functionarilor publici prin: numirea intr-o functie publica, in urma unui concurs de recrutare, modificarea raporturilor de serviciu, aplicarea oricarei sanctiuni disciplinare, promovarea in functie publica, avansarea in trepte de salarizare, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu”, a explicat presedintele ANFP, Andras Szakal.

Hotararea reglementeaza expres modalitatile de desemnare a persoanelor din cadrul compartimentelor de resurse umane responsabile pentru aplicarea prevederilor legale. De asemenea, autoritatile si institutiile publice vor trebui sa comunice Agentiei orice modificare intervenita in situatia functionarilor publici, in termen de 10 zile lucratoare de la data intervenirii acesteia.

ANFP va elabora instructiunile privind completarea formatelor-standard care vor fi stabilite prin ordin al presedintelui ANFP. Raportarea se va face bianual, in format electronic, in lunile mai si noiembrie. In acest an raportarea se va face in termen de 30 de zile de la date intrarii in vigoare a ordinului presedintelui ANFP si in luna noiembrie.