Deputaţii din Comisia juridică şi din cea pentru administraţie publică au dat pe 28 aprilie raport comun asupra proiectului de lege pentru completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în sensul stabilirii unor condiţii referitoare la validarea mandatelor de consilier local şi de primar, precum şi la participarea la alegerile locale din acest an.

Deputaţii din comisiile de specialitate au introdus un nou articol: „Nu pot candida şi ocupa funcţii de ales local persoanele care au săvârşit fapte care au determinat existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate cu mai puţin de 3 ani înainte de data alegerilor, constatate prin rapoarte de evaluare ale Agenţiei Naţionale de Integritate, rămase definitive potrivit  legii. Pot candida şi ocupa funcţii de ales local persoanele care au săvârşit fapte care au determinat existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate cu mai mult de 3 ani înainte de data  alegerilor, constatate prin rapoarte de evaluare întocmite de Agenţia Naţională de Integritate, rămase  definitive în condiţiile legii. De asemenea, pot candida şi ocupa funcţii de ales local persoanele care au săvârşit fapte care au determinat existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate cu mai puţin de 3 ani  înainte de data  alegerilor, constatate prin rapoarte de evaluare întocmite de Agenţia Naţională de Integritate, dacă acestea nu au rămas definitive prin hotărâre judecătorească”.

La articolul 114, referitor la validarea mandatelor aleşilor locali, deputaţii au adoptat un amendament conform căruia mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronunţării încheierii, consilierul local declarat ales îndeplineşte şi condiţia că „nu a săvârşit fapte care au determinat existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate cu mai puţin de 3 ani înainte de data alegerilor, constatate prin  rapoarte de  evaluare ale Agenţiei Naţionale de Integritate, rămase definitive potrivit  legii.”.

Potrivit unui alt amendament adoptat de comisii, invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa şi în cazul în care se constată că a săvârşit fapte care au determinat existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate cu mai puţin de 3 ani înainte de data alegerilor, constatate prin rapoarte de evaluare ale Agenţiei Naţionale de Integritate, rămase definitive potrivit legii.  „Mandatul primarului încetează de drept în următoarele cazuri intervenite în timpul mandatului: a) demisie; b) exercitarea   funcţiei de primar şi a unor funcţii sau calităţi incompatibile cu aceasta, în conformitate cu  legea 161/2003, constatată prin  rapoarte de evaluare ale Agenţiei Naţionale de Integritate, rămase definitive; c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială; d) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei; e) punerea sub interdicţie judecătorească; f) pierderea drepturilor electorale; g) imposibilitatea exercitării funcţiei din cauza unei  boli grave, certificate, sau a altor motive temeinice dovedite, care nu permit desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni, pe parcursul unui an calendaristic; h) pierderea,  prin  demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales; i) condamnarea prin hotărâre rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa  aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia”, mai arată un amendament admis.

Raportul trebuie să primească votul plenului Camerei Deputaţilor – for decizional în acest caz, fiind pe ordinea de zi de miercuri. AGERPRES