Primarul general, Nicuşor Dan, propune transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a terenului cerut de autoritatea locală pentru construirea unui spital, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) din 28 aprilie regăsindu-se un proiect pe această temă.

„Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului situat în bd. Timişoara nr. 101 E, sector 6, în vederea edificării unui spital”, prevede proiectul de hotărâre.

Potrivit referatului de aprobare, prin Hotărârea nr. 178/2020, Consiliul Local al Sectorului 6 solicită Consiliului General al Capitalei să-i transmită în administrare terenul situat pe bd. Timişoara 101E, în suprafaţă de 33.330 mp, aflat în domeniul public al municipiului Bucureşti, în vederea edificării unui spital.

Solicitarea Consiliului Local Sector 6 se bazează pe faptul că sănătatea reprezintă un indicator al nivelului de civilizaţie şi al calităţii vieţii într-un stat modem, iar serviciile medicale au nevoie de susţinere, finanţare şi îmbunătăţire semnificativă. Drept urmare, la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti se impune construirea unui nou spital, edificiu modem, dotat şi utilat la nivelul standardelor europene, care să contribuie la distribuţia eficientă a serviciilor medicale în regim ambulatoriu şi intraspitalicesc, în concordanţă cu nevoile de îngrijiri medicale ale populaţiei. Această investiţie va facilita accesul echitabil al populaţiei la servicii medicale de calitate, reducând discrepanţele locale în materie de îngrijiri primare şi servicii de spitalizare, prevede sursa citată. AGERPRES