Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă că a semnat contractul cu finanţare nerambursabilă pentru implementarea proiectului „Consolidarea sistemului de management anticorupţie”, derulat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA).

În cadrul programului vor fi organizate 20 de ateliere de lucru pentru identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie, va fi derulată o campanie de conştientizare a fenomenului corupţiei în administraţia publică locală, iar 175 de angajaţi din Primăria Capitalei şi din instituţiile subordonate vor fi instruiţi în domeniul prevenirii corupţiei, transparenţei, eticii şi integrităţii.

Avem în vedere consolidarea sistemului de management anticorupţie, precum şi creşterea eticii, transparenţei, integrităţii şi competenţei la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate”, scrie edilul-şef pe Facebook.

Valoarea totală a proiectului este de 301.898 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 229.805,60 lei, cu o perioadă de implementare de 16 luni.

Pe 2 iunie, consilierii generali ai Capitalei au aprobat, în unanimitate, proiectul de hotărâre care prevede consolidarea sistemului de management anticorupţie.

Valoarea totală a proiectului pentru Municipiul Bucureşti, în calitate de lider de parteneriat, este de 193.668 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 143.221 lei. Proiectul „Consolidarea sistemului de management anticorupţie” a fost aprobat în baza Strategiei Naţionale Anticorupţie 2014-2020, aprobată prin H.G. nr. 583/2016. AGERPRES