Municipiul Roman a devenit un oraş al diplomaţiei

roman_infratire1.jpg“Schimbarea la faţă” a municipiului Roman, iniţiată de primarul Laurenţiu Leoreanu în mandatul 2008-2012 şi continuată în cel actual, a creat pentru romaşcani şansa de a deschide noi punţi de legătură cu alte comunităţi locale, promovând spiritul valorilor europene şi al cooperării.

Primul pas al Romanului în lumea diplomaţiei internaţionale a fost făcut în urmă cu mai bine de patru ani, când în urma unor contacte repetate şi a unei documentări susţinute, primarul municipiului Roman, Prof. Laurenţiu Dan Leoreanu a găsit o oportunitate de a realiza înfrăţirea urbei romaşcane cu localitatea Cortona din Republica Italiană.

După obţinerea avizului favorabil de la Ministerul de Externe al României, a avut loc o întâlnire oficială a primarilor celor două comunităţi în Italia, la Cortona, urmare a invitaţiei oficiale transmise de către Andreea Vignini, Primarul oraşului Cortona. Cu acest prilej, în data de 4 octombrie 2009, într-un cadru festiv deosebit, asigurat de către partea italiană, a fost semnat un Pact de Amiciţie – preambul al unei Înţelegeri de Cooperare.

La invitaţia lui Michiel Van Daele, Primarul oraşului Tielt şi a primăriei oraşului Tielt din Belgia, primarul municipiului Roman, Prof. Laurenţiu Dan Leoreanu, însoţit de o delegaţie oficială a municipiului Roman, a participat la manifestările prilejuite de Festivalul European Tielt din perioada 3 – 7 iulie 2009, alăturâdu-se spiritului european, dorind totodată să stabilească parteneriate şi să promoveze prietenia, pacea şi înţelegerea reciprocă.

În scopul încheierii unei înfrăţiri între municipiul Roman şi oraşul Tielt din provincia Flandra de Vest, Belgia, pe 16 februarie s-a semnat un Protocol de Înfrăţire în vederea realizării unei “punţi de legătură” productive şi de lungă durată între oraşele Roman şi Tielt. La invitaţia primarului Laurenţiu Dan Leoreanu, o delegaţie din Tielt – Belgia a fost prezentă la manifestările prilejuite de Zilele Municipiului Roman – ediţia a II-a, oferind astfel posibilitatea cunoaşterii şi aprecierii diferitelor realităţi şi tradiţii populare, iniţiind stabilirea unor raporturi reciproce şi invitând totodată comunităţile să se cunoască mai bine, să dea viaţă unor modalităţi de comunicare, de schimb şi sensibilizare.

Un moment important în dezvoltarea spiritului comun de unitate şi fraternitate europeană l-a reprezentat semnarea în data de 21 mai 2010 a unui Pact de Amiciţie ca angajament solemn de înfrăţire a localităţilor Roman şi Grugliasco (Italia) în vederea colaborării permanente pe plan social, cultural, artistic, ştiinţific şi sportiv, a identificării programelor comune de dezvoltare a turismului şi a promovării relaţiilor economice reciproc avantajoase.

Astfel, în perioada 3-6 iunie 2011, la invitaţia primarului oraşului Grugliasco, Marcello Mazzu, o delegaţie din Primaria Roman a fost prezentă la manifestările organizate cu ocazia zilelor oraşului Grugliasco “Pallio della Gru”. Cu acest prilej au fost discutate şi dezbătute modurile de colaborare şi aprofundare a relaţiilor prevăzute în Pactul de Amiciţie încheiat între cele două comunităţi, un prim pas fiind realizat deja de către partea italiană prin includerea Romanului într-un Proiect cu finanţare europeană la care a fost invitată să participe o delegaţie din Roman care să cuprindă elevi din şcolile romaşcane cu vârste de 15 şi 18 ani şi un profesor coordonator. Această acţiune s-a numit “Meeting Eorolys 2001” şi a avut loc la Rivoli în perioada 1-9 iulie 2011. De asemenea se are în vedere un proiect de colaborare cu şcoli profesionale cu profil mecanic şi stabilirea de contacte între şcolile din cele două oraşe.

roman_infratire2.jpg

Cu prilejul Zilelor Municipiului Roman, ediţia a II-a, în cadrul manifestărilor incluse sub egida ZIUA DIPLOMAŢIEI ROMAŞCANE, Primăria municipiului Roman a semnat un document de colaborare internaţională şi anume Pactul de Amiciţie între comunitatea romaşcană şi cea din Gedera (Israel) , marcând un moment de istorie locală şi punând bazele unei viitoare colaborări pe teme economice, culturale, sportive şi turistice. Documentul semnat de cele două părţi a deschis noi orizonturi în relaţiile de prietenie dintre comunitatea romaşcană şi cea evreiască, ambele coexistând odinioară în urbea muşatină şi contribuind la dezvoltarea economică a Romanului.

Pe 17 mai 2011, de ZIUA DIPLOMAŢIEI ROMAŞCANE, autorităţile publice locale din Roman au iniţiat semnarea unui parteneriat cu autorităţile locale din oraşul Edineţ (Republica Moldova), continuând şi extinzând parteneriatul din domeniul educaţional născut prin colaborarea dintre unităţi de învăţământ din Roman şi Edineţ. Totodată acest acord a iniţiat şi un parteneriat economic între cele două oraşe reprezentând un moment important în dezvoltarea unei strânse prietenii între comunităţile celor două localităţi.

Pe 25 noiembrie 2011, Primăria municipiului Roman a pus bazele unei colaborări între comunitatea romaşcană şi cea din oraşul Kameneţ-Podilskyi din regiunea Hmelniţkyi din Ucraina, prin semnarea unui Preambul Protocol Înţelegere de Cooperare între cele două localităţi. În spiritul acestui acord care cuprinde şi promovarea relaţiilor economice în avantaj reciproc, semnarea documentului a fost urmată de o întâlnire între oameni de afaceri din Roman şi delegaţia oficială din Ucraina care a inclus şi reprezentanţi ai mediului de afaceri ucrainean.

Cu ocazia celei de a treia ediţii a Zilelor municipiului Roman, pe 17 mai 2012, de Ziua diplomaţiei romaşcane, s-a semnat un Pact de amiciţie care a deschis o nouă pagină în istoria prieteniei milenare dintre poporul român şi cel armean şi prin care municipiul Roman şi oraşul Dilijan din Armenia s-au angajat să colaboreze în domeniul cultural, ştiinţific, artistic şi sportiv, să identifice programe de dezvoltare turistică, să organizeze manifestări care să evidenţieze spiritul comun al celor două localităţi, să realizeze programe de colaborare între tineri şi să promoveze relaţii economice reciproc avantajoase. Acest document semnat la Roman a reprezentat primul act oficial de înfrăţire din istoria celor două popoare, care deja erau înfrăţite, dat fiind faptul că armenii locuiesc în România de sute de ani.

În cadrul celei de a patra ediţii a Zilelor municipiului Roman, în data de 17 mai 2013, de Ziua diplomaţiei romaşcane, s-a semnat Pactul de amiciție cu orașul Ștefan Vodă din Republica Moldova, un protocol preambul al unui Acord de Înțelegere de Cooperare între cele două localități în vederea colaborării permanente în domeniul cultural, artistic, sportiv, turistic precum și a realizării unor legături pe multiple planuri între locuitorii celor două orașe și a promovării unor relații economice reciproc avantajoase.

roman_infratire3.jpg

Cu ocazia participării la “International Fermented Food Expo”, ediția a XI-a, manifestare internațională care a avut loc în Coreea de Sud, Primarul municipiului Roman a încheiat la 24 octombrie 2013 o Înțelegere de Cooperare cu orașul Sunchang-gun în scopul promovării înțelegerii culturii și tradiției fiecărui oraș, în spiritul prieteniei și respectului reciproc dintre cele două localități. Acest document a pus bazele unei strânse relații de cooperare prin efectuarea de schimburi de experiență și acordarea de sprijin reciproc pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare economică și socială benefice locuitorilor celor două orașe.

Această Înţelegere de Cooperare este primul document care consemnează o relaţie internaţională de colaborare a Municipiului Roman cu o localitate din Orientul Îndepărtat.